Spild af muligheder på Nordlundvej

Læserbrev:  

1) Jeg opfordrer til, at man på kommunens hjemmeside læser referatet af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22.september d.a., pkt. 4 om " Boligområde, Nordlundvej, Brande". Det fremgår heraf, at udvalget pludseligt og ud af det blå har besluttet, fuldstændigt at ændre plangrundlaget for det pågældende område fra den eksisterende " Strukturplan for naturbydelen Brande Syd" til noget meget ringere og langt mere uambitiøst og visionsløst.  

2) Det hidtidige plangrundlag Strukturplanen, blev som man vil erindre introduceret som et led i den berømmede plan for "Brande Syd". Planen blev efter årelang udsultning af Brandes bosætningsmuligheder vedtaget som et stærkt opreklameret og højprofileret visionært projekt til udvikling af Brande. Planen blev vist frem og forklaret fra politisk og administrativ side under et borgermøde i Remisen med stort fremmøde. Begejstringen var stor og forsamlingen blev endda kørt rundt i busser og fik forevist og fortalt om det fantastiske projekt. Dengang var der ingen advarsler om det, der nu er sket. 

3) Man kan diskutere, om Nordlundvej-delen benævnt "skoven" af naturmæssige årsager overhovedet burde have indgået i planen, og inddragelsen kunne derfor efter min mening kun retfærdiggøres, hvis der blev tale om et virkeligt attraktivt, eksklusivt og indbydende område, hvor naturen på den rigtige måde blev tænkt ind. Dette lykkedes i vidt omfang med strukturplanen, der netop lægger op til et attraktivt boligområde med velbeliggende og potentielt eksklusive placeringer inkorporeret i naturen. Området benævnes da også i strukturplanen som "naturbydel". 

4) Strukturplanen er tilvejebragt under anvendelse af store ressourcer bl. a. til eksterne rådgivere såsom byplanlæggere mm med visioner og faglighed - læs hele planen, især p.27ff og se CFBO.dk -Sammenlign herunder bebyggelsernes placering i strukturplanen med det nu vedtagne!

5) Det er beskæmmende, at Teknisk udvalg nu blot skrotter den hidtidige plan fsva dette område, og erstatter den med noget discount, som vi ikke har brug for. I stedet for mulighed for eksklusiv bosætning får vi noget langt mere ordinært: mindre "natur", mindre afstand mellem husene, dårligere arkitektur, stort omfang af billigt opførte dobbelthuse oven i købet i rækker - man kan se arkitekturen for sig ! Der bliver ikke meget tilbage af strukturplanens bemærkninger om, at "arkitekturen holder et højt niveau", og at man "bygger på skovens præmisser". Den nye plan ændrer bebyggelsen til mange flere( ca 2/3 ) såkaldt tæt-lave boliger (dobbelthuse i rækker). Naturdelen forringes af ændrede placeringer og formindskelse af grønne områder mm.  

Der lades hånt om 3 centrale målsætninger fra strukturplanen p.8 :"vi skal gøre noget andet, end vi plejer", "naturen skal sættes øverst på agendaen" og "flere skal flytte til Brande"  

6) Jeg ser her bort fra at den nye plan inddrager rideklubbens folde til byggeri, hvad strukturplanen ikke gør. Dette er et særskilt forhold med flere aspekter. Jeg nævner heller ikke yderligere problemerne om vandafledning.   

7) Der er intet hensyn at tage til de såkaldte projektudviklere, som har købt arealet med fuldt kendskab til strukturplanen. Jeg fatter ikke, hvorfor kommunen har ladet sig spænde for den vogn, der hedder  projektudviklernes økonomiske interesser og profitjagt, bl a med udlejning af ordinære boliger/dobbelthuse i rækker, når muligheden er der for større ambitioner. Der findes andre kommuner, som udnytter muligheder for byforskønnelse og visioner.  

8) Der er tale om en beslutning, som er en katastrofal fejl, og som helt åbenbart bør laves om, så vi kommer tilbage til det hidtidige grundlag. Det bør være muligt for politikere at erkende situationen og begynde forfra! Det er noget så positivt, når politikere viser vilje til at blive klogere - modsat stædig fastholden af dårlige beslutninger og principfast opbakning til hvad andre har sagt.  

9) Jeg forestiller mig,  at vedtagelsen kan være sket, fordi travle folk i skyndingen godt kan overse noget, og at et dagsordenspunkt kan glide igennem uden at man får fordybet sig helt i det, hvilket på en måde kan være forståeligt. Hertil kommer, at punktet kan fremstå som umiddelbart tilforladeligt med overskriften " Boligområde Nordlundvej". Hvorfor skulle man ikke være positiv overfor det, kan man spørge.Når sagen så oven i købet anbefales af teknik- og stabsdirektøren, burde alt jo være i den skønneste orden.Men anbefalingen ledsages ikke af en forklaring om, hvorfor strukturplanen skal laves om.  

10) Tilbage står spørgsmålet: Hvordan kan sådan noget ske? Hvad er grunden til at man pludseligt som en tyv om natten og uden forklaring på det, fragår det oprindelige, mere visionære til fordel for private profitinteresser. Også når man ser hvad der udvikles af spændende og visionære områder i andre kommuner, skylder man en forklaring på, hvorfor strukturplanen skulle fraviges på Nordlundvej ?  

  

Jens Møller  

Nordlundvej 168  

Brande 

Kommentarer

Hej Jens! Du har fat i noget helt rigtigt!

Tak din årvågenhed og læserbrev Jens Møller, det havde jeg ikke lige se eller troet om embedsfolk og folkevalgte i Ikast Brande Kommune, her er der virkeligt noget der skal graves i og politikerne bedes venligst komme med deres forklaring om og hvorfor.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2019