Byrådet svigter Brande Sportsrideklub

DN Ikast-Brande kan nu dokumentere, at byrådet svigter Brande Sportsrideklub. Eller måske rettere lader klubben i stikken.

Lokalplanen fjerner ikke bare rideskolens hestefolde uden at sætte noget i stedet for. Det, der er endnu værre, er, at lokalplanen skaber et miljøproblem, når der skabes et boligområde med en afstand på kun 30-35 meter til rideskolens stalde og møddingsplads. Enhver, der har et minimum af kendskab til miljøloven, ved, at det vil skabe et uløseligt miljøproblem – for rideskolen!

Vi ved, at kommunen og Brande Sportsrideklub på et tidligt tidspunkt drøftede Strukturplan Syd, og at rideklubben var trygge ved strukturplanen og klubbens fremtid i denne plan.

Brande Sportsrideklub erfarede i foråret 2020, at ejendommen Nordlundvej 57 var blevet solgt med henblik på at opføre mere end 100 boliger. Lejemålet for klubbens hestefolde ville i en nær fremtid blive sagt op til fordel for boliger umiddelbart op mod rideklubbens arealer og bygninger.

Derfor skrev Brande Sportsrideklub til kommunens øverste administrative og politiske ledelse. Brevet er dateret 16-06-2020. Man skrev bl.a.:

”Her bliver vi som interessenter for BSR beliggende Nordlundvej 53 noget nervøse. Vi har fulgt byudviklingen tæt og også været til møde med teknisk afdeling. Den strukturplan over Brande Syd, der er lavet, har vi været trygge ved, da der har været afsat arealer til folde og ved siden af foldene et grønt område, således at udbygning og rideskolemiljø kunne trives side om side……”

”Men ingen folde = ingen rideklub! Vi vil derfor meget gerne i dialog med jer om, hvilke muligheder vi har, og vi håber, at I vil afse tid til at mødes med os.”

Der har været ført samtaler mellem parterne, men der er ikke kommer noget ud af samtalerne, hvilket afspejles i, at lokalplanen ikke angiver nogle hestefolde - og prøv så lige at læse det næste.

I Ikast-Brande kommunes miljøvurdering er der bl.a. anført følgende (se specielt vores understregninger):

Pkt. 7: ”Der kan forudses diverse genesager, hvis rideskolen videreføres og fremover vil være placeret midt i et boligområde – dette vil ikke være hensigtsmæssigt.”

Dette afsnit var i den første miljøvurdering formuleret således: ”Der kan forudses diverse genesager, hvis rideskolen videreføres og fremover vil være placeret midt i et boligområde – dette vil ikke være hensigtsmæssigt. Uanset om rideskolen og dens folde bevares i en periode, vil den aktuelle planlægning rejse spørgsmål om rideskolens fremtid – dette må forudses at kunne blive et politisk emne.”

Pkt. 10: ”Etablering af boliger i området, hvor der tidligere var en rideskole, vil reducere risikoen for fluegener samt lugt- og støjgener fra rideskolen. Etableringen af boligområdet vurderes at være positiv for de omkringliggende.” –  betyder det, at det allerede er besluttet, at rideskolen skal nedlægges?

Byrådet har aldrig forholdt sig til disse spørgsmål.

Vi har, via aktindsigt set et referat fra kommunen dateret 30-08-2021, hvor man har drøftet forskellige forhold i den nye lokalplan 420. Heri fremgår bl.a. følgende (se specielt vores understregning):

”Der kan være udfordringer med rideskolen, men rideskolen har selv vurderet, at de ikke vil medføre klager (jf. læserbrev i Brande Bladet). Samtidig er det en politisk beslutning, at man ønsker at bygge tæt på rideskolen og dermed åbne op for mulige klager. Der er dog ikke klager over rideskolen i dag.”

Prøv lige at læse dette afsnit én gang mere – og tænk lidt over, hvad der i virkeligheden står!

Vi ved godt, at det ikke er DN Ikast-Brandes opgave at forsvare rideskolens interesser. Men vi føler et ansvar for, at byrådet bliver gjort opmærksom på, hvor uansvarligt de ansvarlige optræder i denne sag.

Hvis lokalplan 420 bliver godkendt, kommer Brande Sportsrideklub til at betale prisen. Hvad prisen bliver, ved ingen. Den ultimative pris kan blive, at rideklubben ikke overlever.

Det er byrådets ansvar.

 

Niels H. Kemph og Jens Schiersing Thomsen, bestyrelsesmedlem og formand, DN Ikast-Brande

Kommentarer

Det er altså en sag, hvor de ansvarlige i forvaltning og byråd bliver ved med at skabe forvirring og forundring. Som den socialdemokratiske byrådskandidat Henrik Christensen så rigtigt har skrevet om sagen: "Lad det være en lærestreg til os der gerne vil arbejde med politik, vi skal være markant bedre forberedt i disse processer, ellers taber vi vælgernes respekt." 

Nej det ikke byrådet
Det er dansk naturfrenings forening.
Det vil næsten stoppe al byggeri her i Brande.
Og det vil ramme virksomheder og nye til flytter.
Syntes det ikke er i orden at de giver byrådet skylden for det.

Det er IKKE Danmarks Naturfredningsforening, der har lavet fejl i sagsbehandlingen. Det er kommunen, hvor byrådet har ansvaret for fejl i sagsbehandlingen. Det er overordnede myndigheder, der gang på ganh har underkendt kommunens sagsbehandling. Danmarks Naturfredningsforening bestemmer INTET i deen sammenhæng. 

Det er lige før at jeg vil indmeldes i DN.

Jeg er lige blevet medlem i Ældresagen fordi jeg er 65+.

Nu er der endnu en sag som er kørt for hurtigt igennem systemet så brande bladet kan tilføje den til de sager bladet beskrev  den 31.08.2021.

Det næste B.M.Invest nok vil forsøge for at holde pengemaskinen i gang er at overtage BIF,s fodboldanlæg

så boldklubben må søge udenbys for at træne.

Så kære læser, der er 77 kandidater til byrådsvalget den 16 november, så I kan stemme på en kandidat der vil have en

sagsbehandling som er færdig og som I kan stole på.

Jeg stiller op for D.F. ved valget.

Med venlig hilsen

Jens Laursen

Nordlundvej 6

P. S. Er der ikke en af kommunens mange rigmænd/investorer der vil bruge Deres

penge på kommunens første strukturplan hvor der var plads til rideskolen,hestene og naturen. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023