Byplanlægning i Brande Syd

Peder Holt

Åbent brev til byrådet

Jeg følger med interesse, at der snart sker udvikling af byggegrunde i Brande, samt at det desværre sker med 10 – 15 års forsinkelse, men det kan vi hverken laste nuværende eller forrige periodes byråd for.

Jeg kender drøftelserne fra min tid som formand for Brande Borgerforening.

Det er i øjeblikket vejadgang til Christiansminde, der er til drøftelse, herunder om man skal vælge en løsning, der ikke løser de mere langsigtede problemer med vejadgang osv.

Byrådet skal i den forbindelse huske, at det er ikke jer, der har skabt problemer omkring nogle borgere, der har haft en forventning om snarligt køb af grunde ned til Brande Å, men projektmagerne, der forsøger at sælge noget, der ikke er en god løsning, men på meget kort sigt måske er en billigere løsning.

Desværre har projektmagerne forsøgt at sælge en vare, de ikke havde.

Det er korrekt, som skrevet af Henrik Kraglund, at det er anført i planen for Enkehøj m.v., at der skal reserveres areal til vejbetjening af fremtidigt boligareal øst for lokalplanområdet.

Det har den kommunale forvaltning åbenbart glemt.

I forbindelse med byggeri af 8 nye rækkehuse ligger disse så tæt på vejen, at man formentlig er nødt til at ekspropriere fra ejendommen overfor rækkehusene.

Jeg har ikke læst byrådets sagsakter, men er der taget stilling til, hvem der skal betale erstatning til grundejerne, og om man kan ekspropriere, når det er muligt at finde en anden og bedre løsning?

Alene den proces omkring ekspropriation vil formentlig blive langvarig, idet jeg har på fornemmelsen, at der ikke kan laves frivillige ordninger.

Forslag til løsning af vejproblemerne

Mit forslag skal derfor være, at man følger den oprindelige plan for området og placerer vejen uden for Enkehøj (mod Drantum), hvor Ikast-Brande Kommune snart skal i gang med udstykning og laver en plan, hvor vejen på længere sigt skal nå rundkørslerne ved afkørsel fra motorvej Brande Syd.

Det skal være den langsigtede plan at begrænse antallet af biler på Hyvildvej, der er blevet meget befærdet med den nye, flotte skole, vi har fået.

I første omgang kan man lave vejen så langt frem, at der laves en stikvej ned til det område, hvor projektmagerne gerne vil lave udstykning.

Såfremt der ikke penge til vejen, er det stadig vigtigt, at man træffer den rigtige og langsigtede beslutning om vejnettet, idet der forhåbentlig kommer mange nye huse på begge sider af Hyvildvej, og venter med udstykningen ned til åen, idet det under alle omstændigheder vil tage lang tid at foretage ekspropriation til udvidelse af vejen, samt give nogle utilfredse borgere.

Kommunens økonomi

Jeg er i tvivl om kommunens økonomi, men jeg forestiller mig, at man bruge penge af samme kasse, som man brugte i forbindelse med forlængelse af O. Vestergård Poulsens Allé med Ny Skovvej til HI-Parken – det ser ud til at være god planlægning.

Projektmagerne må også komme med penge, hvis de ikke vil vente, til kommunen når frem til området.

Aktindsigt

Jeg vil gerne have aktindsigt i kommunens økonomi omkring vejfonde/jordfordelingsfonde og hvad der ellers kan være af penge til den slags projekter.

Det er tilstrækkeligt, at det offentliggøres på Brande Bladets hjemmeside, idet jeg under alle omstændigheder vil offentliggøre dette.

Hverken jeg har eller min familie har økonomiske interesser i projektet – men jeg har den store interesse, at Hyvildvej bliver sikret bedst muligt, idet mine børnebørn skal krydse denne om 2-3 år.

 

Peder Holt

Storegade 5, 1.

Kommentarer

Der er tidligere hensat 3,581 mio. kr. "Forbindelsesvej/strukturplan Brande Syd". Ved budgetforliget i september 2021 vedtog samtlige partier/liste at bevilge YDERLIGERE 5 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024, men med den vigtige note, at "Beløbene kan fremrykkes efter behov". Er det ikke både temmelig interessant og temmelig fremsynet af det forrige byråd?!

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul