Brintanlæg på Fløvej?

På sit møde tirsdag skal Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg blandt meget andet tage stilling til, om udvalget vil meddele landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til opførelse af et brintanlæg Fløvej tæt på de eksisterende vindmøller.

Det er Siemens Gamesa, som i samarbejde med Uhre Vindmøllelaug har søgt om tilladelse til at etablere et anlæg til fremstilling af brint og påfyldning af såkaldte tubetrailere (tankvogne).

Arealet er på ca. 1.500 kvadratmeter, og projektet har fået navnet Brande Brint.

Anlægget indrettes til fremstilling af brint ved en elektrolytisk proces (spaltning af vand) baseret på el. Det særlige ved anlægget er, at det kan udnytte el fra vindmøller til produktion af brint, eksempelvis når elproduktionen er større end efterspørgslen. Grunden, hvor anlægget skal opføres, ejes af Andelskartoffelmelsfabrikken (AKM), og af lejeaftalen fremgår det, at arealet skal reetableres ved lejeaftalens ophør.

I det konkrete tilfælde har Ikast-Brande Kommunes Tekniske område skønnet, at det ikke er relevant at sende det ansøgte projekt i nabohøring, da brintanlægget kommer til at ligge for sig selv uden nabobeboelser i umiddelbar nærhed af anlæggets ønskede placering.

Anlæggets kapacitet betyder ifølge ansøgers oplysninger, at der vil skulle afhentes trailere på stedet 2-4 gange om ugen, men Teknisk område vurderer ikke, at den pågældende trafik vil påvirke de omkringliggende nabobeboelser væsentligt. Dels fordi trafikken primært kommer til at foregå på offentlig vej, dels fordi brintanlægget som nævnt vil komme til at ligge for sig selv. Desuden vil der ved brintanlæggets sydlige kant blive etableret en ca. 3,5 meter høj jordvold med en bredde på 9-10 meter ned mod Fløvej.

Opførelsen af brintanlægget forudsætter en dispensation fra lokalplanen, og endvidere skal Miljøstyrelsen lave en særskilt vurdering i forhold til, om det ansøgte projekt er VVM-pligtigt eller ej og udarbejde en miljøgodkendelse af projektet. Derudover forudsætter brintoplaget en tilladelse fra Brand & Redning MidtVest.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020