Brande Bibliotek forringes

Ilse Christensen

Kære borgere.  

Jeg vil hermed gerne gøre jer opmærksom på, hvad der er ved at ske med byens folkebibliotek.

Jeg har læst det fine forslag om den nye skole, mange visioner og flotte billeder fra landets mest visionære folkebibliotek, Dokk1 i Århus. 

I samme forslag læser jeg også, at der til det kommende fællesbibliotek i den nye skole, er afsat 468 m2, vel at mærke til BÅDE skolebibliotek OG folkebibliotek. Således bliver der ca. 234 m2 til folkebibliotek. Jeg mener, borgerne her bliver ført bag lyset!

Forslaget betyder, at byens folkebibliotek bliver reduceret til 1/3 af det nuværende!

 I dag har Brande bibliotek ca. 800 m2 til udlånslokale; hertil kommer arealer til kontorer, depotrum, frokoststue, mødelokaler m.m. 

 

Forslaget betyder, at materialemængden bliver væsentlig reduceret, og dermed bliver muligheden for at komme og orientere sig i nye og spændende materialer meget mindre.

Forslaget betyder, at områder til læsning af aviser og tidsskrifter bliver meget mindre eller måske ikke eksisterende.

Hvor findes området til hygge, leg og afslapning for børnefamilier og bedsteforældre?

Hvor skal de mange foreninger, der i dag bruger bibliotekets udlånslokale og mødelokaler inden kl. 15, opholde sig?

Hvor skal It- undervisningen til ældre, der nu foregår om formiddagen, finde sted?

Hvor skal de patientgrupper, der i dag bruger bibliotekets åbne udlånslokaler til møder, gå hen?

Biblioteket som et ”frirum” - hvad sker der med dette, når det bliver en integreret del af skolen?

Hvor er kontorerne henne?   Persondataforordningen skal jo overholdes.

Eller er det meningen, at der ikke skal være ansatte på folkebiblioteket, men at bibliotekarer fra Ikast kommer og passer biblioteket i åbningstiden?

Jeg er ikke imod fællesbiblioteker, men det kræver, at der afsættes de fornødne m2 dertil, hvis der skal komme en succes og ikke en forringelse ud af det.

Der var jo også andre interessante placeringer af den nye skole fremme i overvejelserne!

Skal den nye skole koste både 140 arbejdspladser, en velfungerende administrationsbygning og et velfungerende folkebibliotek?

 

Med venlig hilsen

Ilse Christensen

Økærvej 20

 

Forslaget om den nye skole med m2, ses her: http://www.ikast-brande.dk/eDagsorden/committee_188937/agenda_361100/documents/a8936193-7383-4c6a-9b27-469cbaf1c663.pdf   

http://www.ikast-brande.dk/eDagsorden/committee_188937/agenda_361100/documents/7ff2929e-f843-40c4-bc44-4f62720db45a.pdf

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019