Bestyrelsen blev væltet

Selvom han prøvede til det sidste, lykkedes det ikke for Jan Svendsen at gyde olie på de oprørte vande, da tæt på 250 mennesker onsdag aften var samlet til ekstraordinær generalforsamling i Brande Hallerne. Hans forslag til en ”afværgedagsorden” blev nedstemt, og dermed var der udtrykt mistillid til bestyrelsen, som måtte trække sig.

Mens de danske håndboldkvinder kæmpede mod Rumænien om en plads i semifinalen ved EM i Sverige, fandt en helt anden form for kamp sted i Brande Hallerne, og banen var kridtet op til konflikt fra start.

Efter en kort velkomst fra formand Søren K. Nielsen, der takkede for det store fremmøde, skulle der udpeges en dirigent, og allerede her måtte stemmesedlerne i brug første gang. Bestyrelsesflertallet pegede på Ole Brændgård, som var hidkaldt fra DGI, men formand for Brande Fitness, Morten Mathiasen, foreslog i stedet hallernes tidligere formand, Henning Hejbøll Sørensen.

Han afslog i første omgang, men da Ole Brændgård havde præsenteret sig, genfremsatte Morten Mathiasen sit forslag, og denne gang accepterede Henning Hejbøll opfordringen. Håndsoprækningen viste et klart flertal for den tidligere halformand, og så kunne Ole Brændgård sætte sig ned på sin plads igen, mens en uforberedt Henning Hejbøll gik i gang med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

Han oplyste videre, at det ikke som det ellers fremgik af indkaldelsen var de to bestyrelsesmedlemmer Knud Erik Hansen og Lennart Poulsgaard, der havde forårsaget generalforsamlingen – det kræver ifølge vedtægterne et flertal i bestyrelsen – men derimod 31 aktionærer.

Herefter fulgte en næsten to timer lang og til tider ophedet debat, inden Jan Svendsens forslag til en "afværgedagsorden" blev sat til afstemning:

"Generalforsamlingen i Brande Hallerne 14/12 forlanger, at den kommende bestyrelse med udgangspunkt i kommuneaftalen udarbejder en huslejeaftale med Brande Fitness. Det skal ske senest 1. juni i samarbejde med Brande Fitness". Forslaget samlede 70 stemmer for, mens 152 stemte imod, og dermed var bestyrelsen væltet.

To af de netop afsatte bestyrelsesmedlemmer, kasserer Knud Erik Hansen og Lennart Poulsgaard, var dog villige til at tage endnu en tørn, og det samme var seks andre, heriblandt de 2 suppleanter Carsten Christensen og Allan Nielsen.

Brande Hallernes delvist nye bestyrelse kom efter endnu en skriftlig afstemning til at bestå af (med stemmetallene i parentes):

Carsten Christensen (195)
Anne-Mette Kongedam (191)
Knud Erik Hansen (186)
Allan Nielsen (184)
Lennart Poulsgaard (161)
Henning Hejbøll (135).

De to sidstnævnte er kun valgt frem til den ordinære generalforsamling i april 2017, Allan Nielsen og Knud Erik Hansen er valgt for et år mere og de to med flest stemmer til 2019.

Suppleanter blev Anton Vilsborg, der ikke var til stede, og Otto de Bruijn, som begge var opstillet, men ikke opnåede stemmer nok til valg.

Læs hele reportagen fra den ekstraordinære generalforsamling i Brande Hallerne i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul