Bekymring i Ældrerådet over konsekvenserne af besparelser

Birgit Worm Kristensen

Ældrerådets formand, Birgit Worm Kristensen.

Årets sidste arbejdsopgave for Ikast-Brande Kommunes Ældreråd var at udarbejde et høringssvar til kommunens budget for 2019. I 2018 har kommunens økonomi og dermed budget fyldt en hel del også for Ældrerådet. Den sidste høring drejede sig om, at forvaltningen skulle orientere Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvis besparelsen på 3,37 mio. kr. i væsentlig grad kom til at berøre servicen til borgerne.

- Det gør den, konstaterer Ældrerådet, som mener at konsekvenserne drejer sig om noget langt mere alvorligt end servicereduktioner. Det drejer sig om menneskelige og sociale behov. Det drejer sig om muligheden for at være herre i eget hus, og om værdighed.

- De foreslåede besparelsesmuligheder er et udtryk for, at det ikke er muligt at reducere yderligere i forhold til omsorg og pleje, altså hverdagens livsnødvendigheder. De skitserede og foreslåede besparelser er tydelige i forhold til facts, men har den konsekvens, at de mest skrøbelige borgere rammes hårdt. Mange af de berørte borgere - måske de fleste af dem - er ikke i stand til at tage selvstændige initiativer og vedligeholde dem, lyder det i en udtalelse fra Ældrerådet.

- Der ligger forslag om at nedtone mulighederne for at blive visiteret til daghjemsophold, eller nedlægge et af de mindre daghjem. Forslagene kan få den konsekvens, at borgere, der udelukkende har brug for aktiviteter og samvær eksempelvis på grund af ensomhed, ikke længere får tilbuddet. Dette er stik imod nuværende initiativer, hvor der både i kommunen og på landsplan er øget fokus at opspore og forebygge samt afhjælpe ensomhed. Ensomhed øger risikoen markant for at udvikle fysiske og mentale sygdomme.

- Forslagene om afskaffelse eller reduktion i antal klip på klippekortet vil igen øge afhængigheden af andre og dermed påvirke muligheden for selvbestemmelse negativt. I forslaget henvises til, at borgerne i stedet skal benytte deres netværk eller frivillige. Er man en af de meget gamle, som der kommer betydeligt flere af i fremtiden, kan det forventes, at pårørende og netværk også er godt oppe i årene. Netværk kan være ikke-eksisterende. Det vil mindske muligheden væsentligt for at kunne få ordnet ting ud over den snævre tildelte tid vedrørende personlig pleje og praktisk bistand. Ældrerådet finder det ikke rimeligt at nævne frivillige som en del af kommunens økonomiske løsningsforslag.

- Flere af forslagene kan betyde, at muligheden for f.eks. at opspore demens tidligt mindskes.

- Bliver borgere, hvis helbred er svigtende på grund af midlertidig sygdom ikke stimuleret og udfordret, kan konsekvensen blive, at der er sendt en boomerang ud, som vender dyrere tilbage over tid, da den forebyggende og især den vedligeholdende indsats er sat delvis på stand by.

- En yderligere bekymring er de ansattes vilkår. Den tid, der visiteres til borgerne, er i dag meget stram. Sygefraværets nedbringelse er en del af indsatsområderne i budgetforliget. Ældrerådet forudser, at de yderligere effektiviseringer, der er lagt op til i budgettet sideløbende med ovenstående, kan virke forstærkende på sygefraværet, konstaterer Ældrerådet.

Flere af deltagerne på et dialogmøde afholdt i Nr. Snede 27. november med repræsentanter engageret i aktiviteter for 60+ aldersgruppen udtrykte bekymring over, at de frivillige var nævnt ind i spareforslag om klippekortet og delte desuden Ældrerådets bekymring om, at nogle af følgerne af forslagene kan blive øget ensomhed og isolation.

Selve initiativet med afholdelsen af mødet blev positivt modtaget, og det blev anbefalet, at Ældrerådet fortsætter i det nye år med at invitere til 2 årlige møder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 22 jul.

  Sommerfest

  Sted: Troens Ord, Højmarksvej 22
  Arrangør: Troens Ord

 • 23 jul.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken, Brande
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 27 jul.

  Sommerfest

  Sted: Troens Ord, Højmarksvej 22
  Arrangør: Troens Ord

 • 30 jul.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken, Brande
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 03 aug.

  Pileflettekursus Brande Havekreds og Brande Flettekreds

  Sted: Den Gamle Købmandsgård Uhre
  Arrangør: Brande Havekreds og Brande Flettekreds

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen