Bagom tallene for vækst i befolkningstallet

Henrik Kraglund

Af Henrik Kraglund, byrådsmedlem for Fælleslisten (og byrådets nestor!)

Danmarks Statistik har lige offentliggjort, at befolkningstallet i Ikast-Brande Kommune (IBK) i 2018 steg med 91 indbyggere – lige knap det antal, som befolkningstallet i 2017 steg med alene i Brande, hvor der kom 93 nye indbyggere.

Siden kommunesammenlægningen har stort set al vækst i kommunen koncentreret sig omkring Ikast og Brande. Men nu er væksten virkelig i slæbegear – og prognoserne for befolkningsudviklingen er små og uambitiøse. Men prognoser er vigtige, fordi det er baseret på prognoser, at politikerne på den korte bane skal træffe langtrækkende beslutninger om f.eks. skoleomfang, ældre-/plejeboliger og plejebehov (varme hænder).

Lad nogle tal illustrere udviklingen – bagud i tid og frem til 2034:

                                                                                                                    2006-2017                                      2018-2034       Note

Vækst i antal indb., hele IBK                                                            1660 (4,2%)                                  1368                    1)

(Heraf 67+ år)                                                                                                                                                  (2315)                1)

Ikast                                                                                                          701 (4,7%)                                    962                      2)

(Heraf 67+ år)                                                                                                                                                  (1518)                2)

Brande                                                                                                     912 (14,7%)                                  309                      3)

(Heraf 67+ år)                                                                                                                                                  (648)                   3)                                                                                                                                                                                    

Kilder: Befolkningsprognose fra kommunens hjemmeside. Opgørelserne er fordelt på ”Ældredistrikter”, som er noget større end selve byerne, nemlig Ikast på 24.353 indb. og Brande på 9.664 indb. pr. 1.1. 2018. 2006-2017-tal fra artikel fra Brande Bladet 5.5. 2018 – sikkert baseret på selve byerne uden opland.  

Note 1: Indbyggerantallet i hele IBK forventes at stige med 1368 personer (til 42.556 personer), men antallet af 67+ år forventes at stige langt kraftigere, nemlig med 2.315 personer (til i alt 9.481 personer). Der bliver altså færre i den arbejdsduelige alder, mens behovet for varme hænder stiger kraftigt.

Note 2: Udviklingen i indbyggerantallet i Ikast fortsætter trenden fra 2006 – eller ca. 70 personer i tilvækst pr. år – 962 i alt. Men demografien – aldersfordelingen – viser stor stigning i antallet af 67+ år, nemlig 1518 personer.

Note 3: Udviklingen i indbyggerantallet i Brande forventes at gå praktisk taget i stå – fra ca. 90 indbyggere i tilvækst pr. år siden kommunesammenlægningen til i dag en forventet vækst på knap 20 personer pr. år. Det er tæt på stagnation. Væksten i antallet af 67+ år er endda mere end dobbelt så stor, som tilvæksten totalt set er. Dette taler for, at Urban Street Zone skal gøre sig tanker om at indrette en 3. hal til rollator-ræs – i 2034 forventes der at være 2.211 i alderen 67+ år! Og 2.205 i alderen 3-16 år!! 

Generelt gælder, at en så ringe og skæv vækst er en trussel mod den fremtidige velfærdsudvikling i IBK. Der skal bruges snesevis af mio. af kr. på at opretholde velfærdsniveauet, som der bliver færre og færre til at finansiere. IBK (41.000 indbyggere i dag), regner med en vækst på 85 personer pr. år – Vejle (114.000 indbyggere) regner med 1.135 pr. år – Silkeborg (92.000 indbyggere) regner med 850 pr. år – Herning (89.000 indbyggere) regner med 550 pr. år. Det giver vist et godt indtryk af ambitionsniveauet i IBK!

Der er kun én effektiv måde at imødegå problemet på: prognoserne skal gøres til skamme. Der skal turbo på udviklingen – byggegrunde og boliger af enhver art skal være inden for rækkevidde. Ikast har heldigvis et stort antal boligenheder på vej – mange hundrede endda – så betingelserne for vækst er heldigvis umiddelbart til stede her, hvor både private initiativer og en større kommunal udstykning (Birkelyst) har bidraget.

Men ikke mindst skal væksten i Brande skrues op på tidligere niveau, fordi Brande jo siden kommunesammenlægningen har været kommunens største vækstmotor, som dog nu synes at være ved at sætte ud, fordi der ikke tilføres tilstrækkeligt med ”brændstof”.

Brande Syd skal derfor på ultrakort sigt sættes i gang og udbygges i etaper på vel 30-50 boligenheder ad gangen. Her taler vi om alle boligformer, leje-lejligheder, ejerlejligheder, tæt-lavt byggeri, små grunde, store grunde – hele paletten! Og kommunen skal gå i front – præcis som ved Birkelyst i Ikast. Så skal private initiativer nok følge trop.

IBK har ved årets start ansat en bosætningsguide, som Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget fandt penge til at finansiere. Det venter vi os rigtig meget af. Velkommen ind i kampen, Lene Møller Fløe.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 14 okt.

  Sjov og leg

  Sted: Brande Hallerne
  Arrangør: Brande Hallerne (Se annonce uge 41 i Brande Bladet)

 • 15 okt.

  Sjov og leg

  Sted: Brande Hallerne
  Arrangør: Brande Hallerne (Se annonce uge 41 i Brande Bladet)

 • 15 okt.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 16 okt.

  Sjov og leg

  Sted: Brande Hallerne
  Arrangør: Brande Hallerne (Se annonce uge 41 i Brande Bladet)

 • 16 okt.

  Efterårsferie i skoven m. aktiviteter

  Sted: Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgårdvej 9, Hampen
  Arrangør: Vester Palsgaard Skovmuseum (se annonce Focus uge 41)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Street Art 2019