Bålhytte lovliggøres

I slutningen af 2014 opførte erhvervsgartner Axel Månsson en bålhytte på sin ejendom uden først at indhente en landzonetilladelse.

Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg gav i starten af 2015 afslag på at udstede en sådan tilladelse, og en efterfølgende klage over afslaget blev også afvist.

Bålhytten, som i mellemtiden har skiftet status til infopavillon, står der imidlertid stadig, og det kan den formentlig blive ved med.

På sit møde tirsdag skal teknik- og miljøudvalget drøfte sagen på ny, og her kunne udvalget enten vælge at udstede en landzone-tilladelse til infopavillonen på betingelse af, at der tinglyses et vilkår om fjernelse af pavillonen, når den ikke længere anvendes til det ansøgte formål, eller at afslå ansøgningen på ny og i stedet henvise pavillonen til en anden placering i tilknytning til eksisterende bygninger.

Baggrunden for udvalgets fornyede behandling af sagen – og at påbuddet om at fjerne pavillonen ikke er blevet ført ud i livet - er, at man har afventet en ændring af Planloven. Den er nu kommet, men lovændringen har ingen betydning for Månssons pavillon. Til gengæld er der siden afslaget i 2015 blevet opført et biogasanlæg på naboarealet, så pavillonen nu ligger omgivet af stort byggeri.

I forhold til naboerne ligger den desuden skjult bag buske og træer, den ligger uden for diverse landskabelige udpegninger og den virker ikke dominerende i landskabet, anfører Ikast-Brande Kommunes tekniske område, der derfor samlet set vurderer, at infopavillonen ikke påvirker landskabet negativt, og at en eventuel landzonetilladelse, begrundet i virksomhedens særlige behov, ikke vil danne præcedens i andre sager.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019