”Den tid på året”

Karin Rahbæk-Engmarksgaard

Åbent brev til byrådet i Ikast-Brande Kommune

Af Karin Rahbek-Engmarksgaard, sognepræst i Blåhøj

Så står vi her igen – den tid på året, hvor landets kommuner og byråd skal forhandle budgetforlig.

Sideløbende med det, er der derfor over det ganske danske land – og med god grund – i de små landdistrikter og yderområder - mange steder stor bekymring, når der igen rasles med den økonomiske sabel.

For endnu engang ser vi ude i horisonten trusler om bl.a. skolelukninger.

Hvor kunne man dog ønske, at de politikere vi har valgt til at tage hånd om hele kommunen og om vores fælles bedste, ikke kun mener, at de er sat i verden, for at forvalte økonomien, men også – og i lige så høj grad er valgt til at forvalte en ansvarlig lokalpolitik, der også har udblik til yderområderne og de små lokalsamfund.

Så lad mig gentage, hvad der er på spil – for lokalsamfundet i Blåhøj, hvis en lukning af Blåhøj skole bliver en realitet denne gang.

For 3 år siden stod vi også med en trussel hængende over hovedet om skolelukning.

Den gang mistede vi vores gode kommunale børnehave ”Kernehuset”. Til gengæld fik vi heldigvis pga. ihærdige og dygtige mennesker i Blåhøj ”Solstrålen”, som er et integreret privat pasningstilbud for vuggestuebørn – til og med børnehavebørn i Blåhøj. De lejer lokaler af kommunen på Blåhøj skole. Der er pt. over 30 børn i ”Solstrålen”, og disse børn skal sidenhen være elever på Blåhøj Skole. For tre år siden blev Blåhøj skole ”reddet” under forudsætning af, at elevtallet ikke faldt til under 75 elever. Det er et skrøbeligt grundlag, når Blåhøj er et lille samfund, og hvor en enkelt børnefamilies fraflytning fra Blåhøj tydeligt aflæses på elevtallet – på samme måde som en enkelt børnefamilies tilflytning mærkes i positiv grad. Dette blot for at sige, at lidt betyder meget – og er meget uforudsigeligt.

Som sognepræst i Blåhøj i nu snart 23 år, ser jeg til med stor bekymring på, hvad vej vinden blæser inde i Byrådssalen i Ikast – langt fra lokalsamfundet i Blåhøj, og for hvilke konsekvenser disse vinde vil få for en mulig lukning af Blåhøj Skole.

Der er ingen tvivl om, at en skole er med til at binde et lokalsamfund sammen. Skolen er ganske enkelt sammenhængskraften og krumtappen for et lokalsamfund uanset hvor i landet det er – og hvor langt udenfor det politiske centrum, det så må ligge. Den lille lokale skole samt børnehaven, er det trygge fundament de første år af et barns liv, inden vi sender vore børn videre. Skolens elever, er også det, som holder liv i den lokale Idrætshal og Idrætsforening med de fritidsaktiviteter, som her tilbydes:

For at et lille landsbysamfund kan vække interesse udefra, så ved alle, hvor vigtigt det er at kunne tilbyde ny-tilflyttere både skole og pasningsordning i lokalområdet.

Så lukning af vor skole kan i første omgang få den konsekvens, at man på forhånd afskriver nye børnefamilier fra at flytte til Blåhøj, fordi der ingen skole er.

En anden konsekvens vi kan risikere i Blåhøj er, at den konfirmand- og minikonfirmandundervisning som Blåhøj Sogn tilbyder børn fra Blåhøj, i værste fald kan komme i farezonen.

Siden 2005 har det været sådan, at Blåhøj skole har gået fra 0. til og med 6. klasse. Det har fungeret fint. Når de kommer i 7. klasse, skifter de til overbygningskolen i Brande – nu Artium. Men det er stadig den gamle 6. klasse fra Blåhøj skole, som de kender så godt og er trygge ved, de lige efter sommerferien vender tilbage til, når de bliver samlet til konfirmandundervisningen. Derved har man stadig sit gamle og kendte klassefællesskab én morgen om ugen i konfirmandundervisningen. Det er derfor også helt naturligt at vælge at gå til konfirmationsforberedelse i Blåhøj og blive konfirmeret i Blåhøj Kirke.

Minikonfirmandundervisningen for børn i 3. klasse på Blåhøj skole, foregår i konfirmandstuen i Blåhøj. Minikonfirmanderne bliver hentet og bragt på Blåhøj Skole og kørt til præstegården. Også dér er der et naturligt dagligt klassefællesskab, som er utrolig vigtig i en undervisningssammenhæng.

Men hvis Blåhøj skole lukker, og børn fra Blåhøj fremadrettet skal have hele deres skolegang inde i Brande – eller på andre skoler – evt. også UDENFOR Ikast-Brande Kommune, risikerer vi, at Blåhøj kirkes tilbud til disse to målgrupper ganske enkelt forsvinder fra os – og kommer til at foregå ved Brande Kirke, eller andre sognes kirker, fordi børnene vil indgå i nye klasser, og hvor de derfor ikke længere vil være opmærksom på egen ”landsby-identitet – men vil vælge klassefællesskab. 

Så det er ikke kun en skole – Idræts kultur – og et foreningsliv, der går i opløsning og et landsbysamfund, der risikerer mindre sammenhængskraft – det er OGSÅ den lokale sognekirkes tilbud, der gribes ind i, og tages fra os – og dermed også muligheder for at opbygge en vigtig relation mellem præst og sognebørn, der dermed forringes!!

Èn af de kæmpe styrker ved et lille lokalsamfund som vores, hvor vi har både skole og kirke, er det meget værdifulde: ”Skole-Kirke-Samarbejde”, der eksisterer hos os. Blåhøj skole er ofte på besøg i Blåhøj Kirke, og jeg kommer ofte på skolen i mange forskellige sammenhænge, og det er et kæmpe privilegium at blive mødt af et glad ”Hej Karin” fra børnene. For vi kender hinanden og er fortrolige med hinanden!! Dette kendskab til hinanden og hinandens liv tabes på gulvet, hvis Blåhøj mister sin skole, og tilbuddene omkring kirkelig undervisning som konsekvens af dette uundgåeligt flyttes til Brande.

Disse mange konsekvenser håber jeg meget, at byrådet for Ikast-Brande Kommune vil tage alvorligt. Ligesom jeg håber, at vindene blæser ud af byrådssalen – og videre som livgivende luft til gavn og bedste for lokalsamfundet i Blåhøj.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis