Åbent brev til Brande Byråd

Karin Engmarksgaard

Det er med stor bekymring, at jeg er blevet bekendt med udmeldingen vedrørende Blåhøj Skole – og en evt. lukning af den.

Derfor vil jeg gerne, her ud fra mit ståsted og funktionsområde som sognepræst i Blåhøj, komme med mine bekymringer og overvejelser omkring mulige konsekvenser af en lukning af Blåhøj Skole.

Der er ingen tvivl om, at en skole er med til at binde et lokalsamfund sammen. Skolen er ganske enkelt sammenhængskraften og krumtappen for et lokalsamfund. Den lille lokale skole samt børnehaven er det trygge fundament de første år, inden vi sender vore børn videre. Skolens elever, er også det, som holder liv i den lokale idrætshal og Idrætsforening med de tilbud, som her tilbydes.

For, at et lille landsbysamfund kan vække interesse udefra, er det også vigtigt at kunne tilbyde ny-tilflyttere både skole og pasningsordning.

Så lukning af vor skole kan i første omgang få den konsekvens, at man på forhånd afskriver nye børnefamilier fra at flytte til Blåhøj, fordi der ingen skole er.

En anden konsekvens, vi kan risikere i Blåhøj, er, at den konfirmand- og minikonfirmandundervisning vi tilbyder i Blåhøj, i værste fald kan komme i farezonen.

Siden 2005 har det været sådan, at Blåhøj skole har gået fra 0. til og med 6. klasse. Det har fungeret fint. Når de kommer i 7. klasse flytter de til Præstelundskolen. Men det er den gamle 6. klasse, som de kender så godt og er trygge ved, de lige efter sommerferien vender tilbage til, når de bliver samlet til konfirmandundervisningen. Derved har man stadig sit gamle klassefællesskab én morgen om ugen i konfirmandundervisningen, og det er naturligt, at vælge at gå til konfirmationsforberedelse i Blåhøj.

Minikonfirmanderne i 3. klasse bliver hentet og bragt på Blåhøj Skole og kørt til præstegården. Også dér er der et naturligt dagligt klassefællesskab, som er utrolig vigtig i en undervisningssammenhæng.

Men hvis Blåhøj skole lukker, risikerer vi, at Blåhøj kirkes tilbud til disse to målgrupper ganske enkelt forsvinder fra os – og kommer til at foregå inde i Brande, fordi børnene vil indgå i store klasser, hvor de ikke længere har en egen ”landsby-identitet”.

Så det er ikke kun en skole – og Idræts kultur, der kommer i opløsning, et landsbysamfund, der risikerer mindre sammenhængskraft – det er også kirkens liv og tilbud, der gribes ind i, og tages fra os – og dermed også muligheder for at opbygge en vigtig relation mellem præst og sognebørn, der dermed forringes.

En af de kæmpe styrker ved et lille lokalsamfund som vores, hvor vi har både skole og kirke, er det meget værdifulde: ”Skole-Kirke-Samarbejde”, der eksisterer hos os. Blåhøj skole er ofte på besøg i Blåhøj Kirke, og jeg kommer ofte på skolen i mange forskellige sammenhænge, og det er et kæmpe privilegium at blive mødt af et glad ”Hej Karin” fra børnene. For vi kender hinanden og er fortrolige med hinanden!! Dette kendskab til hinanden og hinandens liv tabes på gulvet, hvis Blåhøj mister sin skole, og tilbuddene omkring kirkelig undervisning som konsekvens af dette uundgåeligt flyttes til Brande.

Disse mange konsekvenser håber jeg meget, at Brande Byråd vil tage alvorligt.

 

På Blåhøj Menighedsråds vegne

Karin Engmarksgaard, sognepræst i Blåhøj

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 17 nov.

  Julemesse 2019

  Sted: RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande
  Arrangør: Brande City Detail (Se Brande Bladet uge 45+46)

 • 17 nov.

  Efterårskoncert

  Sted: Filskov Kirke
 • 18 nov.

  Juledemonstration

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Brande Havekreds (Se annonce uge 46)

 • 19 nov.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken, Brande
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 20 nov.

  Foredrag om den danske udvandring til Amerika

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Ældre Sagen Brande (Se annonce Brande Bladet uge 46)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Street Art 2019