Vindmøller i Ulkær Mose og Karstoft Ådal

Af Bruno Ostenfeldt Jensen, spidskandidat til kommunevalget for Nye Borgerlige

Politikerne arbejder, som om at de små samfund skal afvikles; huspriserne er lave, borgerne bliver stavnsbundet til disse møllenære områder samt deres lånemuligheder forringes, skoler bliver på sigt afviklet da ingen yngre med børn flytter til området, til sidst ender det med at gode yngre skatteborgere vælger at bosætte sig et område med fred og idyl uden vindmøller plastret til i deres nærområde. Det vil ende med, at kommunen skal nedrive faldefærdige bygninger; den manglende skatteindtægt vil til sidst blive en katastrofe for kommunen, da vindmøllerne ikke er en indtægt for kommunen; mange af projekterne bliver solgt til skattetænkende firmaer, som ikke er skattepligtig i Ikast-Brande kommune, endda ser man projekter på tyske hænder.

Nye Borgerlige er ikke modstander af alternative energiformer, men vi vil arbejde på, at borgerne er med i idegrundlaget, måske endda være en positiv medspiller. Et vindmølle-/solcelleområde skal udarbejdes af kommunen, inden området bliver udlagt til alternative energiformer, skal borgerne føle de er medinddraget, det kan være økonomisk eller som positive personer, der ønsker energi fra naturen, ikke har noget mod at have en mølle eller andet miljøenergi i baghaven.

Ingen nye projekter uden de nærliggende beboere er medspillere; det skal ikke være politiske beslutninger, hvor en politiker kender personen, som gerne vil opstille møller på sin jord, eller politikere, der tror den eneste løsning er vindenergi for fremtiden, som derefter er ligeglade med det rammer de personer, der bor i nærområderne.

Vi føler det som et overgreb på de familier, deres ejendomsret er blevet krænket. Deres bolig er usælgelig eller skal sælges til en lav pris, så de ikke har råd til en ny bolig. Forstår hvis borgerne mister tiltro til politikere og kommunen, som hverken kan/vil lytte og mener, at vi bare skal vænne os til møllerne. Politikerne lovede at ville støjmåle ved boliger, men når først møllerne er opstillede hopper de fra og siger, at beregninger fra visualiseringsrapporterne er mere sikre.

Vi er da samtidig glade for, der findes en vindmøllefabrik i kommunen med mange arbejdspladser, og ja selvfølgelig skal vi også sørge for at fabrikken har sin fremtid i Danmark. Det kan være infrastruktur eller tilskud til forskning i opbevaring af overskudsproduktion, da Danmark i forvejen er et transitland for strøm.

Derfor skal der ikke være mølleparker på bekostning af at politikerne, affolker vores små landsbyer, lukker vores skoler, kultur, idræt, købmanden ol. i de mindre samfund.

De jyske vindmøller står stadig oftere stille på foranledning af Tyskland. Mølleejerne får penge af tyskerne for den strøm, de ikke kan få lov at producere, så de protesterer ikke. Vi forbrugere derimod burde protestere. Vi giver 3,9 milliarder kroner hvert år - tendensen er stigende - til opstilling af nye vindmøller, der får mindre og mindre at lave. Det virker meningsløst.

Forklaringen på dette teater er, at der er mere end rigelig vindmøllekapacitet i Nordtyskland og Jylland, når det blæser. Det koster tre gange så meget at standse en tysk vindmølle som at stoppe en dansk. Derfor vælger de tyske myndigheder at betale danske mølleejere for at stoppe deres vindmøller, når det blæser.

Nordtyskerne sender deres vind-overskud gennem den nye transitledning op gennem Jylland. Nordmændene sender deres overskud af vand den anden vej, i form af hydro-el. De hyppigere danske vindmøllestop betyder, at Danmark med tiden mere bliver et transitland end et produktionsland.

Det er derfor helt meningsløst at fortsætte med at give tilskud til at stille nye vindmøller op i Danmark. Det er absurd, at forbrugerne skal af med 3,9 milliarder kroner om året i støtte til en dansk vindmøllepolitik, der har spillet fallit. Det er absurd, at flere og flere skal tvinges til naboskab med industrimonstre, der ikke er brug for.

Der er lange udsigter til ændringer af det danske afgiftssystem, der kunne muliggøre en fornuftig udnyttelse af overskudsstrøm til varmepumper. Der er ligeledes lange udsigter til bedre transmissionsforbindelser fra Nordtyskland til Sydtyskland, der kunne sende den nordtyske overskudsstrøm mod syd i stedet for mod nord.

Det er det rene vanvid at stille flere vindmøller op i Danmark. Der er allerede rigeligt. Send de 3,9 milliarder kroner tilbage i forbrugernes og virksomhedernes lommer, så vi kan få mere gang i forbruget og miljøvenlig produktionen i de danske virksomheder i stedet for at sælge CO2-kvoter, som kun er til gavn for EU, statskassen og energiselskaberne.
 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul