Vejen for de 3 Blåhøj-møller er banet

Ikast-Brande Kommune har udstedt en såkaldt §25-tilladelse til opstilling af de 3 vindmøller i Karstoft Ådal for enden af Buelundvej øst for Blåhøj. 68 høringssvar har ikke ændret på vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten.

Tilladelsen betyder bl.a., at der må etableres en adgangsvej til projektområdet fra Buelundvej og en permanent 5,5 meter bred kørevej til hver vindmølle, og at der ved én af vindmøllerne kan etableres to teknikbygninger og en koblingsstation/stepup-transformer med et samlet areal på 100 kvadratmeter og en maksimal højde på 7 meter.

Vindmøllerne, som maksimalt må have en kapacitet på 7 MW, må maksimalt være 167,5 meter høje, have en maksimal rotordiameter på 155 meter og en navhøjde på mindst 90 meter.

Afstanden fra den enkelte vindmølle til nærmeste nabobeboelse skal være mindst fire gange vindmøllens totalhøjde, og vindmøllerne må ikke nettilsluttes med automatisk drift, før alle tre vindmøller er opsat.

Læs mere i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul