Udvikling til Brande - YES

Jan Lorentzen

Her på det seneste har der været en del debat omkring den nye grundudstykning på Nordlundvej 57. Flere har udtrykt  at de synes, at projektet afviger meget fra kommunens strukturplan. 

Hertil vil jeg sige, at kommunens strukturplan omkring Brande Syd er fin og flot, men totalt urealistisk, hvis det skal gennemføres for private midler. 

Omkostningerne er simpelthen for store - det er tanker, som kun kan gennemføres ved hjælp af kommunale penge, og når nu Ikast-Brande kommune har brugt de fleste penge i Ikast og omegn, er der kun mulighed for at private kan sætte et aftryk her i Brande. 

Projektet, som BM Invest vil gennemføre, vil bidrage til stor vækst til Brande. Mange unge familier vil finde det attraktivt med gode huse på en god beliggenhed til fornuftige penge. De bliver sandsynligvis/forhåbentligt så glade for Brande, at de vil købe et parcelhus her af nogle, som måske nærmer sig pensionsalderen. Disse seniorborgere ønsker sig tit et lille rækkehus, og så er cirklen perfekt. Alle vinder, og Brande vinder mest !

Personligt er jeg særdeles positiv for enhver form for vækst og tilflytning til Brande, og jeg er overbevist om, at samtlige regler i forhold til skov-linje og naturbeskyttelseslinjer vil overholde lovens bogstaver. Ellers får man vel næppe en tilladelse fra de offentlige myndigheder. 

Dog synes jeg, at et mere spændende layout og design, med mere varieret kædehus-byggeri bestående af  f.eks 2-3 forskellige hustyper kunne bidrage positivt til projektet, men jeg har ingen indflydelse eller andel i dette projekt. Lidt variation ville blot gøre projektet endnu mere attraktivt - blot min mening. 

Jeg håber på god vind - kun ved positiv dialog og forståelse kommer vi videre her i livet. 

Jan Lorenzen, bestyrelsesmedlem Fælleslisten

Kommentarer

    

Hej min ven Jan  

Du skriver, at " strukturplanen er totalt urealistisk hvis det skal gennemføres for private midler ". Dette argument er hørt før, også fra anden side, men ikke derfor nødvendigvis rigtigt.Jeg anfægter denne præmis, Jan og i hvertfald foreligger der ikke oplysninger, som godtgør, at præmissen er rigtig. 

Projektudviklerne har nemlig købt ejendommen med fuldt kendskab til den gældende Strukturplan, som blev vedtaget af et enigt byråd i februar måned 2019, og som stadig gælder. Der har derfor været 2 muligheder for den private projektudvikler: enten at købe til en pris, som ville muliggøre projektet i overensstemmelse  principperne i Strukturplanen, eller at undlade at købe. 

Projektudviklerne kan ikke påberåbe sig nogen skuffelse, uanset hvilke præmisser, de har haft. De har ikke med mindste ret kunnet regne med at få lov til at udvikle området, som de nu ønsker   -    med mindre " nogen på Rådhuset " måtte have stillet dem i udsigt, at " den skal vi nok ordne ".   

Noget andet er, at jeg gerne ser, at kommunen overtager ejendommen, eventuelt ved ekspropriation og byudvikler området som et attraktivt kvarter. En sådan fremgangsmåde er langt mere indikeret her, end på Hyvildvej Øst, hvor man har besluttet at ville købe eller ekspropriere.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul