Udvidet lånegaranti til biogasanlægget i Blåhøj

Allerede først på året var der fuld gang i opførelsen af to nye beholdere til biomasse på Trælundvej. Nu har byrådet udvidet den kommunale lånegaranti til Blåhøj Energiselskab, der driver biogasanlægget.

På sit møde i mandags omgjorde byrådet en tidligere beslutning om kun at stille garanti for en del af Blåhøj Energiselskabs låneoptagelse hos KommuneKredit.

På det sidste byrådsmøde i 2018 besluttede byrådet ellers, at man kun ville stille garanti for den del af energiselskabets projekter, som endnu ikke var gennemført. Ved samme lejlighed besluttede byrådet i øvrigt at ophøje dette til et generelt princip ved fremtidige ansøgninger om lånegarantier.

I kroner og øre betød det, at Blåhøj Energiselskab kun fik en kommunal lånegaranti for ca. 2,8 mio. ud af de i alt 4,9 mio. kr., selskabet havde søgt om.

Selskabet måtte derfor ud på lånemarkedet for at indhente et alternativt lånetilbud på de resterende ca. 2 mio. kr., som med en løbetid på op til 7 år ville kunne lånes til en rente 3,5 % plus etablerings- og tinglysningsomkostninger, eftersom der i givet fald skulle etableres ejerpantebreve på ejendommene Sdr. Ommevej 38 og 34 samt Trælundvej 3.

Merudgift for forbrugerne

Energiselskabet har beregnet, at det vil medføre en gennemsnitligt årlig ekstraudgift pr. forbruger på ca. 1.200 kr. + moms svarende til en hundredkroneseddel om måneden (+ moms).

Derfor havde Blåhøj Energiselskab anmodet byrådet om en fornyet behandling af sagen, og den anmodning valgte politikerne altså at imødekomme under forudsætning af, at kommunen efterfølgende modtager et revisorpåtegnet anlægsregnskab/opgørelse, der dokumenterer, at de samlede anlægsudgifter på 8,599 mio. kr. er afholdt.

Aftalen bliver dog ikke en gratis omgang for fjernvarmeforbrugerne i Blåhøj, da der vil blive opkrævet garantiprovision af det ændrede garantibeløb.

I henhold til lånebestemmelserne kan KommuneKredit alene yde lån til den varmeproducerende del af biogasanlægget, men ikke til den kommercielle del af elproduktionen, som ifølge selskabets egne opgørelser udgør 42,7 % af den samlede energiproduktion.

Samlet set havde Ikast-Brande Kommune ved udgangen af 2018 stillet økonomiske garantier for lån til Blåhøj Energiselskab for knap 8,5 mio. kr. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 22 jan.

  Generalforsamling og filmforedrag

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Brande Havekreds (Se annonce i Brande Bladet uge 1)

 • 22 jan.

  Generalforsamling

  Sted: Klublokalet, Elme Alle 2b, Brande
  Arrangør: Brande Taekwondo Klub (Se annonce i Brande Bladet uge 3)

 • 23 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

 • 24 jan.

  Kim Larsen Temaaften

  Sted: Skærlund Forsamlingshus
  Arrangør: se annonce i Brande Bladet uge 3

 • 24 jan.

  The Boss. Tribute to Springsteen

  Sted: RemisenBrande, Remisevej 1
  Arrangør: www.branderocker.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019