Udflytningsplaner sendes i forhøring

Kortet viser de to alternative planområder til Brande Metalkøb øst for motorvejen og det nuværende industrikvarter i den sydøstlige ende af Brande (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Et byrådsflertal vedtog mandag at sende det debatoplæg, som er næste skridt i retning af en udflytning af Brande Metalkøb til Hastrupvej, i offentlig høring.

Sagen har allerede været på byrådets bord i flere omgange, og skæbnen (eller måske rettere den person, der udarbejder dagsordenen til byrådsmøderne) ville, at det også blev den første sag, de 10 nyvalgte byrådsmedlemmer sammen med de 13, der blev genvalgt ved kommunalvalget i november 2021, skulle tage stilling til i 2022.

Brande Metalkøbs planer om en udflytning af virksomheden til Hastrupvej er ikke af nyere dato.

På sit møde 9. november sidste år valgte det daværende Økonomi- og planudvalg at udbede sig nogle supplerende oplysninger om naboforhold og trafikforhold, før de kunne godkende det debatoplæg, som nu sendes i høring, men det var ikke et enigt byråd, der traf beslutningen: Både Fælleslistens to byrådsmedlemmer, Rune Lyager og Lotte Stoltenborg, de konservatives Kirsten York Helms og Henrik Overgaard samt Nye Borgerliges enlige byrådsmedlem, Bruno Ostenfeldt Jensen, stemte imod.

Læs mere om byrådsdebatten i næste uges udgave af Brande Bladet.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul