Tocifret vækst hos KMC

Peter C. Petersen

KMC’s bestyrelsesformand, Peter C. Petersen, kunne på fredagens generalforsamling præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab.

I regnskabsåret 2019/20 har KMC således for første gang rundet en omsætning på 2 mia. kr. Helt præcist blev årets omsætning på 2.081 mia. kr., hvilket er en stigning på 23 % ift. sidste år. Det ordinære resultat efter skat fulgte med udviklingen og udgjorde 215,1 mio. kr., hvilket er godt 31 % højere end sidste års resultat på 163,7 mio. kr.

Formanden kunne berette, at resultatet bl.a. er opnået igennem en kombination af højere volumen, gode verdensmarkedspriser samt en fortsat fokus på forædlede produkter.

Gode resultater kommer ikke af sig selv – det kræver hårdt arbejde. Dette tydeliggjorde det rekordvåde efterår 2019, hvor regn gav øgede omkostninger og store vanskeligheder med at bjærge kartoflerne. Dette tog toppen af en ellers lovende høst, så udbyttet endte gennemsnitligt. At det har været muligt at omsætte den større mængde mel i regnskabet skyldes, at KMC gruppens avlere har lagt et større areal med stivelseskartofler end tidligere år.

Også foråret 2020 var præget af hårdt arbejde, men denne gang på grund af Covid-19. Pandemien påvirkede efterspørgslen på virksomhedens produkter voldsomt, idet der skete et globalt skifte væk fra food-service-segmentet over mod detailhandlen. Et skifte, der på den korte bane kunne fastholde efterspørgslen, men som på den længere bane betyder usikkerhed på markedet for kartoffelstivelse.

For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kunders og markeders skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fortsat fokus på at udvikle og optimere KMC’s produkt- og produktionsprogram samt virksomhedens kompetencer. Aktuelt er en produktionsudvidelse på KMC Derivatfabrikken på Markedspladsen i Brande ved at blive afsluttet, en udvidelse der forventes klar til at sætte i drift inden årsskiftet. Den øgede produktionskapacitet understøtter virksomhedens strategiske fokus på forædlede produkter.

KMC’s aktiviteter inden for pulverproduktion fortsatte de gode takter fra de seneste år, hvor produktionskapaciteten har været 100 % udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet, at sidste års rekordniveau for afregningsprisen på pulverkartofler blev slået i 2019/20.

Formanden kunne afslutte generalforsamlingen med at konstatere, at der også skal arbejdes hårdt i det kommende år for at bevare og udbygge den nuværende position i markedet. En forventet europæisk høst over gennemsnittet kombineret med en vigende afsætning pga. Corona skaber ubalance imellem udbud og efterspørgsel. Dette mærkes tydeligt på verdensmarkedspriserne. Hertil kommer en uafklaret situation omkring Brexit, som med sikkerhed vil kræve mere arbejde og mere bureaukrati.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020