Tocifret omsætningsvækst hos BioMar

Mens afsætningen hos fiskefoderproducenten er buldret frem, har det knebet mere for indtjeningen at følge med.

I 2021 steg BioMars omsætning således med 14,2 % til historisk høje 13,3 mia. kr., mens resultatet af den primære drift (EBIT) gik 12,2 % tilbage til et overskud på 559 mio. kr. Det fremgår af den årsrapport, BioMars moderselskab, Schouw & Co. A/S, fremlagde fredag.

En resultatforbedring i tilknyttede virksomheder på 81 mio. kr. og et fald i de finansielle poster på 10 mio. betyder imidlertid, at årets resultat før skat bliver et plus på 546 mio. kr., hvilket er 12 mio. bedre end i 2020.

Ganske vist er de afsatte mængder ”kun” vokset med 8 % til knap 1,5 mio. tons, men en del af regningen for de stigende råvarepriser er sendt videre til BioMars kunder i form af prisstigninger på foderet.

Særligt i årets 4. og sidste kvartal er denne effekt slået igennem med en vækst i omsætningen på 1 mia. kr. (32,8 %), mens væksten i de afsatte mængder har været mere beskedne 14,4 %.

For året som helhed har ændrede valutakurser påvirket omsætningen positivt med ca. 140 mio. kr.

Mest markant har fremgangen været i BioMars laksedivision samt LatAm-divisionen, der dækker aktiviteterne i Latinamerika (udover laks). Til gengæld har udviklingen i Europa været mere afdæmpet, hvilket bl.a. skyldes, at afsætningen i Grækenland i 2020 var ekstraordinært høj.

Forventer fortsat vækst

For 2022 forventer BioMar at realisere yderligere fremgang i både afsætning på ikke under 5 % og i omsætningen, som forventes at lande mellem 14 og 15 mia. kr. En mindre del af fremgangen skal komme fra en udvidelse af fabrikken i Ecuador, som producerer rejefoder. Når udvidelsen med fire produktionslinjer er fuldt indfaset, vil den øge kapaciteten med ca. 200.000 tons rejefoder årligt. Første halvdel af udvidelsen, som forventes afsluttet i løbet af 4. kvartal i år, kommer til at kræve en investering i omegnen af 125 mio. kr.

Med de usikkerheder, der er omkring valutakurser, råvare- og energipriser, forventer BioMar et EBITDA (overskud før af- og nedskrivninger, finansielle udgifter og skat) i intervallet 980-1.040 mio. kr.

For 2021 udgjorde EBITDA 911 mio. kr., mens det i 2020 udgjorde 972 mio. kr.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022