Tocifrede vækstrater hos BioMar

Fiskefoderproducentens omsætning voksede med 24,4 procent i 1. halvår.

I løbet af samme periode voksede BioMars afsatte mængde fra 370.000 tons til 472.000 tons, en vækst på 27,6 procent.

Fremgangen skyldes især en positiv markedsudvikling på to af BioMars hovedmarkeder, Norge og Skotland, mens et tredje hovedmarked, Chile, har vist tegn på normalisering efter sidste års tilbagegang som følge af voldsom algeopblomstring.

Halvårets indtjening før finansieringsomkostninger og skat (EBIT) er i samme periode vokset med godt 40 mio. kroner til 173,6 mio., og antallet af ansatte er steget fra 877 til 929.

En tilbageført nedskrivning på BioMars investering i en chilensk opdrætsvirksomhed på 42 mio. har påvirket de finansielle poster positivt, så resultatet før skat udgør 203 mio. kroner mod 137 mio. kroner for 1. halvår 2016.

I starten af juni indgik BioMar aftale om overtagelse af den ecuadorianske rejefoderproducent Alimentsa, en investering på cirka 800 mio. kroner, som er betinget af de relevante myndigheders godkendelser. Overtagelsen forventes af træde i kraft i løbet af efteråret.

Opførelsen af den nye produktionslinje på BioMars norske fabrik i Karmøy er afsluttet, og den fabrik i Tyrkiet, som blev opført sidste år, er nu i stabil drift, mens idriftsætningen af fabrikken opført i et joint venture med den kinesiske virksomhed Tongwei Co. Ltd. i nærheden af Shanghai er udskudt til starten af 2018. En planlagt fabrik i Australien med en kapacitet på 110.000 tons forventes fortsat færdig i slutningen af 2019.

For 2017 som helhed forventer BioMar nu at realisere en omsætning i størrelsesordenen 9,8 milliarder kroner, hvilket overstiger de hidtidige udmeldinger med en lille halv milliard. På trods af vækst i både omsætning og indtjening fastholder BioMar sine forventninger om et resultat af den primære drift (EBIT) i intervallet 510 – 550 mio. kroner.

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Street Art 2019