Til byrådet i Ikast-Brande Kommune

I forbindelse med debatterne om bevilling af penge til Kernehuset og Blåhøj Skole har flere byrådsmedlemmer udtrykt, at have moralske anfægtelser, Såfremt ligeværdig service til befolkningen i yderdistrikterne vil koste mere end gennemsnittet.

Byrådsmedlemmerne behøver ikke – at have moralske skrupler med hensyn til at yde lidt ekstra økonomi til yderdistrikternes overlevelse og udvikling - Denne udfordring har kommunen nemlig allerede modtaget penge til gennem Den Kommunale Udligningsordning!

Vi ser af Ikast-Brande kommunes budget, at den økonomiske ramme baserer sig på tre hovedkilder:

Inddrevne skatter, bloktilskud fra staten, og penge fra Den Kommunale Udligningsordning via staten.

Udligningsordningen er vedtaget af Folketinget og betyder, at kommuner med højt skattegrundlag må afgive noget af deres skatteprovenu til kommuner med lavere skattegrundlag.

… For 2019 modtager Ikast-Brande Kommune således et pænt 2-cifret millionbeløb i kommunal udligning.

Tanken bag denne Den Kommunale Udligning er:

”At sikre et mere ensartet forhold mellem skatteniveau og serviceniveau mellem landets kommuner”,

 - at det ikke skal være adressen der afgør serviceniveauet til borgerne - pengene til at levere ældrepleje, børnepasning, folkeskoler, kultur, fritidstilbud etc.

Spørgsmål: Med henvisning til de ovennævnte idealer bag den kommunale udligning. Bør samme idealer da ikke kunne forventes også at skulle gælde indenfor enhver modtagekommunes egen lokale afgrænsning?

 - Altså, at decentrale områder, her de lokale landsbyer, bør tilgodeses med ligeværdigt serviceniveau med de centrale, her centerbyerne Ikast og Brande?

Fx: At financieringen af det lavere elevtal til skolen i Blåhøj - og lignende sager, bør være oplagt at tænke ind i disponeringen af pengene fra den kommunale udligning.

Ellers forstår vi ikke den grundlæggende mening bag disse penge!

Da kan begreber som politisk moral, kontra dobbeltmoral, komme i spil - og byrådet bør se på sin fortolkning af egne idealer, så de i højere grad fremmer løsninger som støtter yderområderne.

… Og set over tid,  til ”det samlede bedste” for hele kommunen!

PS. Ups - sidste nye:

Vi hører nu, at Børne og Undervisningsudvalget i går (28. 08. 2019), har besluttet at indstille Kernehuset ved Blåhøj Skole til lukning og derudover, at såfremt skolen kommer under 75 elever, da lukkes også den.

Et politisk, vældigt ”smart” træk!!!

Herefter fremstår det meget tydeligt, at nok modtager kommunen gerne penge til yderdistrikts-støtte, men når det gælder disse penges anvendelse i ”egen andedam”, synes prioriteringen væsentligt anderledes.

Her var ellers chancen for at sætte handling bag de fine ord i ”Vision 2018-2025 for Ikast-Brande Kommune”!

… Vi forstår, at virkelighed ikke er ”visionens tro følgesvend”!

Med hilsen fra Blåhøj                                                                                     

Anette og John Øllgaard Hansen                        
Villy Højgaard 
Steen Tøttrup

Bente og Finn Kristensen
Sigfred Jacobsen                       
Jesper Hartkopf

Jens Jørn Rasmussen
Ingelise Kofod                            
Peter Frandsen

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020