Strøgcenteret i Ikast

Af byrådsmedlem Bruno Ostenfeldt Jensen, Nye Borgerlige Ikast-Brande

Der var at læse i dagbladene, et indlæg fra Anders Hust og Dion Eriksen. Der var: “Kommet en ny tid i Ikast-Brande i byrådet”. 

Måske er det rigtigt - men ikke et byråd, der ikke ser udviklingen i kommunen.

Vi er ganske vist mange nyvalgte, og ja måske også ganske godt for udviklingen, da nye øjne giver nye ideer, som også kan være med til øge udviklingen i hele kommunen og ikke bare de store centerbyer. 

Personligt er jeg valgt for at varetage alle områder, uanset om der er tale om Ikast, Brande, de 4 mellembyer eller landsbyerne.

Vi har alle 23 byrådsmedlemmer en interesse i at støtte op om det, et tidligere byråd havde besluttet, nemlig at frigive penge til renoveringen af Ikast Strøgcenter, som nu har kørt i flere år og burde afsluttes i en god dialog med personer bag Strøgcentret  

Både for butikkernes, de handlede, de der nyder at mødes i strøgcentret til en øl eller en kop kaffe - ung som ældre.

Vi kunne jo også, i en sparerunde, have valgt at bruge de 14 mio. på omsorg i ældreplejen, børn/unge, personer med psykiske udfordringer og handicap, eller droppe tankerne om at lukke skoler. 

Vi kunne også have valgt et helt andet og billigere projekt, eks. bare at renovere belægning og belysning som kommunen ejer og lade bygningsejere stå for indholdet for egen bekostning.

Det jeg er mest bekymret ved projektet er, ifølge de nye brandregler, i værste fald, kan give begrænsninger eksempelvis ved arrangementer såsom Black Friday, hvis Strøgcentret fyldes op med vandkunst og fuglebure, som vil begrænse antal af handlende i centret.

At der ikke ydes respekt for frivilliges indsats er ikke sandt. Alle i byrådet, uanset partitilhørsforhold, støtter op om frivilliges arbejde. 

Vi har ikke et økonomisk råderum til at bruge store beløb på prestigefyldte projekter i de næste år frem. Hvis de herrer, Anders Hust og Dion Eriksen, ville gå en tur i vores mindre byer, kan de også se, hvad frivillige får ud af tilskud fra landsbypuljerne og de fire mellem byers puljer. Også med indsatser, hvor byerne selv finder ekstra midler blandt borgere og virksomheder. De to herrer, kunne eventuelt starte i Ejstrupholm, og se hvad de engagerede frivillige, kan få ud af små midler.

Jeg mener, at det er under lavmål at skrive, at ingen i byrådet ville møde op til debatmøde mandag kl. 08.00, når man inviteres en fredag aften 

Jeg er overbevist om, at mine kollegaer har andet i kalenderen med så kort varsel. 

Personligt responderede jeg via mail, at jeg var forhindret, da jeg havde arrangeret møder på mit job, som ikke kunne aflyses med så kort varsel. 

Jeg er ikke en person, som stikker hovedet i busken. Ej heller, når det eventuelt kan være ubehagelige beslutninger. 

& hvis de to herrer, eller andre berørte omkring Strøgcentret ønsker et møde, mødes jeg gerne for at lytte. 

Jeg er valgt ind for at varetage borgerne, og er ikke bange for at argumenter og ytre min holdning. 

Det kunne eks. være dialog omkring vandkunst, som er enormt dyr i drift. 

At vedligeholdelse af Strøgcentret ikke må overstige nuværende budget, samt at afsatte midler på intet tidspunkt kan eller må overskrides. 

Er det ikke muligt, stemmer jeg mod en ekstra bevilling.

Personligt er jeg glad for, at kommunaldirektøren mødte op som talsperson, nu når vi andre ikke kunne med så kort varsel, og jeg håber hermed, at Strøgcentret får en afslutning, hvor vi alle fortsat vil nyde at handle i det fantastiske overdækkede område. Jeg ser frem til det afsluttende resultat.

Partiet, som jeg er blevet valgt ind for, ønsker projekter der skaber udvikling og at man ikke bruger penge på projekter der ikke er rentable. 

Derfor håber og ønsker jeg også, at investeringen vil give liv og handel i vores største center by.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul