Store nedskrivninger i Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse A/S offentliggjorde mandag regnskabet for 1. halvår 2019. Det samlede resultat før skat er på 21,4 mio. kr. Især store nedskrivninger på erhvervskunderne trækker ned i overskuddet.

Sparekassens 1. halvår af 2019 har været præget af travlhed.

- Vi glæder os over, at både vores privatudlån og aktivitetsniveau stiger, og det resulterer i øgede netto renteindtægter og gebyrer. Mange af vores kunder ønsker at drage fordel af den historisk lave rente, og vi oplever derfor en øget aktivitet, især med omlægninger af realkreditlån. Det har bidraget til, at gebyrer og provisionsindtægter er steget med 9,6 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Det betyder, at vores målsætning om at øge gebyrer og provisionsindtægter er blevet indfriet for 1. halvår 2019, fortæller adm. direktør Claus E. Petersen.

På trods af pres på rentemarginalen havde sparekassen i 1. halvår 2019 en fremgang i netto renteindtægterne på 5,2 % i forhold til 1. halvår 2018. Årsagen er først og fremmest refinansieringen af sparekassens kapitalbase i 2018, der har medført væsentligt lavere renteudgifter.

Øgede nedskrivninger på erhvervskunder

Sparekassens resultat for 1. halvår 2019 er 28,2 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år og især påvirket af udgiftsførte nedskrivninger på i alt 99,6 mio. kr.

- Nedskrivningerne er højere end vi forventede ved indgangen til 2019, og niveauet er uacceptabelt. Nogle af vores erhvervskunder leverede her i 1. halvår regnskaber, som ikke levede op til det forventede. På den baggrund har vi også i 2. kvartal gennemgået en række af vores erhvervsengagementer, hvilket har vist et behov for yderligere nedskrivninger på erhverv uden for landbrugssektoren på 50 mio. kr. i 2019. Dertil kommer de øgede nedskrivninger i 1. kvartal, udtaler Claus E. Petersen.

Fortsat stigende udlån til private

Sparekassen startede i 2017 en proces med at reducere udlån til landbrug og fast ejendom for i stedet at øge udlån til private. Processen forløber fortsat godt og hurtigere end forventet, og det høje aktivitetsniveau på privatområdet har bidraget til, at sparekassen allerede har nået den oprindelige målsætning på 4.300 mio. kr. ultimo 2020 for det samlede udlån og garantier til private. Pr. 30. juni 2019 udgør beløbet 4.361 mio. kr. mod 4.154 mio. kr. pr. 31. december 2018. Sparekassen har derfor revurderet målet for udlån og garantier til private, så målsætningen nu er på 4.600 mio. kr. ultimo 2020.

Sparekassen fastholder forventningerne til årsresultatet før skat på 140-160 mio. kr. jævnfør selskabsmeddelelse nr. 13/2019, hvor de seneste offentliggjorte forventninger til resultatet før skat blev reduceret med 60 mio. kr.

På baggrund af det højere aktivitetsniveau og et større forretningsomfang med kunderne samt lavere renteudgifter som følge af refinansieringen forventer sparekassen, at de samlede netto rente- og gebyrindtægter for 2019 vil være på et højere niveau end i 2018.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019