"Skoven" - oplysninger fra en aktindsigt - del 2

Jens Møller

Ad flugten fra strukturplanen:

Selv om enkelte har forsøgt at benægte det, er det evident, at lokalplansforslaget og strukturplanen er så langt fra hinanden, som det næsten kan lade sig gøre. Jeg har spurgt borgmesteren, hvordan sådan noget kan ske, og hans svar var, at "der var en privat udvikler, der ville have det sådan"! Så nemt er det altså. Der er tale om en helt utroligt kritikløs eftergivenhed, uden at kommunen viser den ringeste grad af visioner og ambitioner for, hvordan Brande skal udvikles i forhold til byplanlægning og arkitektur. Det er jo ellers kommunen, der er planmyndighed.  

Problemet er, at planområdet er næsten uden naturpræg og helt uden skovpræg. Nogle få træer skaber hverken skov eller skovpræg. Strukturplanen viste skov/natur i klynger og også imellem klyngerne. Problemet er også, at der planlægges alt for meget, alt for tæt byggeri på et alt for lille område plastret til med kedelige, ens rækkehuse uden arkitektonisk kvalitet og til udlejning. Og så vil jeg sige til Kent Lykke - som i et indlæg skriver under pseudonymet Preben Christensen - at de barakker, der omtales, i ydre udtryk ikke bliver gode, bare fordi de er "dobbeltmurede". Og "innovation" er da det sidste, man kan kalde det, Kent.

Korrespondancen mellem kommunens sagsbehandler og projektmagerne hhv. disses rådgiver, som er forholdsvis nyetableret som selvstændig bygningskonstruktør(!), er interessant.  Sagsbehandleren søger fra starten konsekvent at holde projektet på sporet i retning af strukturplanen, men han presses til stadighed væk fra planen, hver gang med flere rækkehuse og mindre natur til følge. Relationen til kommunen bliver mere følgagtig og venskabelig partsrepræsentation end myndighedsbehandling, resulterende i et rent tag-selv-bord for projektmagerne.

Jeg kunne fremhæve andet, men henviser af pladshensyn kun til begrænsede dele af materialet.

Allerede den 4. marts 2020 skriver rådgiveren, at han ser "potentiale til mere end de afmærkede klynger." Altså begyndelsen på flugten fra strukturplanen mod mere og tættere bebyggelse og uden klynger!

Den 6. marts skriver sagsbehandleren, " ... svært for rideskolen at finde plads til folde i nærheden, hvis de mistede disse, og i forhold til planerne ..giver det god mening, at de får lov til at blive der."  Bygningskonstruktøren skriver tilbage den 14. marts at "rideskolens område...., MEN denne del skal være en del af lokalplanlægningen, så der i fremtiden vil være mulighed for at bebygge området."

Ligeledes den 6. marts skriver sagsbehandleren på forespørgsel, at "jeg vil bestemt ikke anbefale, at man begynder at bygge i de områder, der er udlagt til f.eks. eng eller sø." 

Den 24. juni skriver sagsbehandleren en lang mail til bygningskonstruktøren og opfordrer til en mere konsekvent efterleven af principperne fra strukturplanen. Han nævner "de principper som fastholder Brande Syd som en naturbydel", så "boligerne tydeligt er integreret i den omkringliggende natur." Og videre: "Sammenholdt med den oprindelige plan fra dig ser vi ikke mange af de ændringsforslag, som vi kom med i den snak vi havde ..Vi synes stadigvæk, at den plan du har sendt til os, med få og enkle greb kan justeres, så den opfylder ... og dermed får flere kvaliteter forærende." Og videre: "ved at opdele området i mindre klynger ......Og I får mulighed for at trække naturen ind mellem klyngerne og dermed øge beboernes oplevelse af det naturområde de har bosat sig i."  

Alt det ovennævnte blev som bekendt ikke til noget, og det ser ud, som om sagsbehandleren resignerede (eller fik han en besked et sted fra?)

I hvert fald kan man konstatere, at strukturplanen efter 24. juni afgik ved døden.

I et mødereferat af 1. juli skriver sagsbehandleren totalt resignerende, at "den hurtige og sikre løsning vil være at anlægge et bassin som vist i Brande Syd planen. BMI vil som udgangspunkt gerne undgå søen til fordel for plads til flere boliger." 

Frækt er det, at planforslaget adskillige steder refererer til og endda citerer direkte fra strukturplanen, selv om der ikke er mindste belæg for dette.

Mange, der ikke nu er opmærksomme på den - samlet set - lurende katastrofe, kan få sig en overraskelse, men til den tid - også om det varer 3 eller 4 år - kan udviklingen ikke spoles tilbage eller gøres om!

 

Jens Møller 

Nordlundvej 168

Kommentarer

Jamen, jeg forundres igen, igen over sagsbehandlingen og den (manglende) politiske proces. Hvem bestemmer over udviklingen i kommunen? Ja, jeg mener, at jeg som vælger, har været med til at vælge et byråd til at bestemme. Men hvis byrådsmedlemmer ikke VIL bestemme, så overtager andre planlægningen. Atter vil jeg understrege, at jeg undlader at blande mig i, hvad BM Invest bygger, for deres initiativlyst har vi brug for, og deres huse skal nok blive beboet.
Men jeg kan saft susemig ikke se sammenhængen mellem en ordinær lokalplan og den visionære strukturplan, vi som skatteydere har betalt og har forventning om bliver gennemført til gavn for udviklingen i Brande. ALLE var positive, da den blev lanceret. Mange jublede i Brande over, at strukturplanen virkelig kunne skabe den udvikling, vi ALLE ønsker. Nu vil politikere tillade, at den bliver jævnet med jorden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul