Skolebestyrelsens høringssvar

Morten D. Colbert

På vegne af den fælles skolebestyrelse for Dalgasskolen og Blåhøj Skole har skolebestyrelsesformand Morten D. Colbert indsendt følgende høringssvar vedrørende dagtilbud, SFO og skole i Blåhøj:

I skolebestyrelsen for Dalgasskolen og Blåhøj Skole går vi som udgangspunkt til opgaverne med et smil. Vi er så heldige at være valgt til en fælles bestyrelse for 2 skoler – og vi forældrevalgte er imponerede af den ildhu, positivitet og professionalisme, medarbejderne på de 2 skoler, i SFO’erne og Kernehuset viser, når de løser deres opgaver.

Desværre sprang der lidt af en bombe, da vi tidligere på sommeren IGEN skulle forholde os til, at der fra kommunalt hold fremsættes forslag om, at lukke Blåhøj Skole og Kernehuset.

Som altid, når politikerne indbyder til dialog, er vi gået konstruktivt til opgaven: At indgå i dialog og give et høringssvar på de 3 scenarier, der er foreslået for Blåhøj Skoles og Kernehusets fremtid. Vi bemærker i øvrigt, at Børne- og Undervisningsudvalget på deres møde den 12. juni indstiller, at det er scenarie 3, der vedtages.

Vi har sendt dette høringssvar til kommunen:

Skolebestyrelsen ved Dalgasskolen og Blåhøj Skole har noteret sig et stort antal læserbreve i forbindelse med, at de tre scenarier er sendt i høring. Vi skal opfordre til, at læserbrevenes perspektiv bliver sat i fokus. Netop det brede perspektiv – modsat silo-tænkningen – er nødvendig for at leve op til den vision, Ikast-Brande Kommune selv har udtrykt gennem Vision 2018–2025 om liv i hele kommunen.

Skolebestyrelsen står med spørgsmålet: HVORFOR LIGE NU? Efter i flere omgange forgæves at have forsøgt at komme i dialog med børne- og undervisningsudvalget om bæredygtighed og sikring af fortsat kvalitet i en lille landsbyskole med udvidet ordning, kommer høringen noget uventet. Ikke i forbindelse med budgetseminar eller i forbindelse med overforbrug – for både skole og daginstitution har overholdt budgettet og er kommet ud med overskud.

Det faldende børnetal - og dermed økonomien - er begrundelser for lukning. Men børnetallet har igennem årene bølget op og ned. Tilbage i midt 90’erne var skolens elevtal nede på 75. På det tidspunkt valgte man i stedet for at lukke skolen at udvide med børnehave og dermed gøre Kernehuset til en realitet. Dette betød større bæredygtighed og et elevtal i 2002 på 100 elever i skolen. Skole, dagtilbud og SFO er dybt afhængige af hinanden – fælles personale og kvalificerede overgange mellem de tre enheder er til stede. Vi ser ikke et scenarie, hvor lukning af ét tilbud er en mulighed, da konsekvensen blot vil blive en langsommere kvælningsdød for den anden enhed. Børn, der bliver passet i Brande, vil fortsætte deres skolegang i Brande, da der bliver skabt relationer og netværk – både blandt børn og voksne.

Vi har i foråret 2019 oplevet flere tilflyttere – både med børn, der allerede er startet i institution/skole, og børn, der snart kommer til verden. Derfor vil vi kunne se stor nytte af etablering af vuggestuetilbud i den nuværende organisation. Vi ser, at bæredygtighed gennem udvikling passer bedre til kommunens vision end bæredygtighed gennem afvikling. En kommune, hvor økonomi overtrumfer visioner, er en fattig kommune, og ikke den kommune vi kender og er stolte af.

Vi vil opfordre til, at datagrundlaget, der indsamles før beslutningen tages, bliver både grundig og tager udgangspunkt i hele kommunens pallette. Det nytter ikke, at der spares på børneområdet, hvis der skal bruges et tilsvarende antal kroner på arbejdsmarkedsområdet. Det vil kun forstyrre og være til ulempe for mange beboere – både børn og voksne.

 

Fordelene ved den lille enhed kender I til bevidstløshed, men positive værdier som nærvær, kendskab til hinanden og tryghed kan let vendes til ulemper. Alle har erfaringer med folkeskolen fra egen tid, fra egne eller andres børn, og det afhænger af øjnene, der ser. At bevare den lille skole skal være et aktivt tilvalg, fordi man vil have Blåhøj Skole og Kernehuset. Vi vil! Vil I?

At kvaliteten for nuværende er til stede i både daginstitution og skole, skal der ikke herske tvivl om. Kernehusets kvalitetsrapport er 5-stjernet. Der arbejdes med sproglig udvikling (hvilket kan ses i sprogscreeningen i 0. klasse), tidlig matematik og entreprenørskab i børnehaven, og endvidere er personalet uddannede og kompetente udi at skabe udvikling for alle børn med hver deres helt særlige behov.

I skole og SFO er der også mod til at tænke anderledes – f.eks. ordpatrulje, planlægning af ordblinde-camp med deltagelse af forældre samt mulighed for etablering af specialklasser, fordi det vil være godt med et tilbud til autister i den sydlige ende af kommunen. Ved hjælp af både eksisterende og nye tiltag skal lyset stadig tændes i de gode bygninger.

Vi ser kun ét scenarie som mulighed for at opfylde kommunens visioner og lovgrundlag for skole- og dagtilbud på en kvalificeret måde, nemlig at udvide og udvikle det eksisterende tilbud med vuggestuepladser. 

Kommentarer

Tak for en rigtig god og seriøs orientering. Hilsen Alice Klit

 

 

Klar og tydeligt fra én, der modsat vor kommunes flok af politikere kun udstyret med er regneark træffer afgørelser for borgernes ve & vel!

 

Et rigtig godt høringsvar.  Håber politikerne forstår at lytte til de borgere der ved hvor skoen trykker og også har forslag til at løse problemerne.   Den lette løsning - at stille alt op i et regneark - er bestemt ikke altid den bedste og billigste løsning på sigt- når alle parametre skal tælles sammen. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019