Patent på sandheden

Henrik Kraglund

Eller: Farcen om lokalplan 398

Af Henrik Kraglund, byrådsmedlem for Fælleslisten

Byrådspolitikerne bliver for tiden belært af en skare af bagsædechauffører. Og for at sikre, at vi læser deres gode råd, får vi epistlerne tilsendt personligt. Nu mangler blot, at man anmoder os om at kvittere for at have læst indlæggene. Og måske også kvittere for at have forstået dem??

Temaet er ”Skoven”, nemlig udviklingen af Nordlundvej 57 - i fagsprog Lokalplan nr. 398.

Her er nogle driftige lokale entreprenører, BM Invest, i gang med at realisere en bydel med tæt/lav (rækkehuse) og åben/lav (individuelle byggegrunde) bebyggelse på et jordstykke, som de købte, efter at kommunen var blevet afvist som køber.

Strukturplanen

Området blev i den såkaldte strukturplan udlagt til præcis det, som nu realiseres, altså rækkehuse og byggegrunde. Placeringen af rækkehusene afviger fra strukturplanens oplæg, men ligger langt indenfor rammerne af det, som politikerne anser for acceptabelt. Der er tænkt bygget rækkehuse i rækker med fælles grønne bælter imellem. Der vil blive bygget et fælleshus med fællesrum, industrikøkken, gæsteværelser, bordtennis, billard, og udenfor vil blive etableret en mange tusinde kvadratmeter grøn kile/forbindelsesvej fra Nordlundvej til hedeområdet sydvest for boligområdet.

Et fantastisk projekt, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Engedahl, allerede ved præsentation af strukturplanen for pressen gjorde klart, at ”ideerne i vore tegninger…skal ses som en retning og ikke som konkrete planer”. Klar tale – men tilsyneladende uforståelig tale for de grupperinger, som insisterer på at have patent på sandheden. Smagsdommerne!

Lømmelpolitik

Danmarks Naturfredningsforening (DN) går i spidsen. Det gjorde DN i Klovborg – væk med bageriet og de 16 arbejdspladser. Det er DN indtil videre lykkedes med på Vestergårdsvej, hvor der var store udviklingsplaner. Byggeriet af 8 boligenheder på Enkehøj 66 fik DN også sat en kæp i hjulet på, fordi 10 forkølede flagermus kunne risikere at måtte flytte fra et træ til et andet nogle meter væk. Der er tale om lømmelpolitik.

Nu har DN dog snappet ny ilt og kæmper indædt for at stoppe udviklingen på Nordlundvej 57, hvortil repræsentanter for DN i disse uger valfarter med diverse gæster, bl.a. samtlige lokale byrådspolitikere! Men har DN mon været på tur i området med BM Invest og således søgt dialogen? Efter sigende: nej – tro det, eller lad være! (”Vi har tabt den dag, hvor vi ikke længere kan føre en samtale med dem, vi er uenige med. Hvor vi betvivler hinandens motiver…”, sagde Mette Frederiksen forleden. Hun kigger vist DN over skulderen!).

Ved rundvisningerne giver DN udtryk for, at entreprenørerne har tilladt sig at fælde træer på EGEN matrikel! Brande Rideskole stilles dårligt, hævdes det! DN bør blande sig udenom, når rideklubbens ”bagmænd” har udtalt: ”vi er 99,9 % sikre på, at vi har en permanent løsning”. DN optræder her nævenyttigt.

Som det seneste tiltag har nogle beboere i nabolaget sluttet sig til koret af jammer-kommoder. De har startet en underskriftsindsamling mod udvikling af området. Altså med mindre byrådet retter ind og danser efter deres (og DN´s) pibe og realiserer strukturplanen.

Strukturplanen har vakt stor begejstring hos byrådspolitikerne. Vi har vedtaget strukturplanen, som vi har anset som et debatoplæg – ikke som en spændetrøje. Visionerne er store og spændende, og derfor skal vi tilstræbe at realisere så meget af visionerne, som det er realistisk muligt. Men en tilnærmet 1:1-realisering er utænkelig – hvis DN og underskriftsgruppen ikke forstår det, er de slagen af mangel på realitetssans.

Brande - sin egen værste fjende?

Der er næppe én eneste lokal byrådspolitiker, som ikke gerne ser BM Invests projekt gennemført. Vi – de lokale politikere - har et klarsyn, som betyder, at selv om vi måske gerne vil tættere på strukturplanen, er vi realistiske og synes derfor, at den præsenterede plan er fortræffelig og tjener BM Invests udvikling af området til stor ære.

Lad os stå sammen! Lad virrehovederne i DN og underskriftsindsamlerne fortsætte deres destruktive adfærd – og lad alle os andre have den glæde at kunne se frem til en fantastisk flot ny bydel med attraktivt byggeri og attraktive omgivelser, både offentlige og private!

Kommentarer

Hej Henrik,

Hvor er det fantastisk at se den udvikling du har gennemgået siden du blev valgt til byrådet. Nu er det ikke længere 16-årige piger du jagter, men trods alt voksne mennesker....

Jeg påskynder også at du toner rent flag i denne sag, således det bliver endnu tydeligere, for de få tvivlere der skulle være tilbage, hvor de under ingen omstændigheder skal sætte deres kryds til næste valg.

Tænk at et medlem for byrådet kan sidde rigtig mange borgers mening overhørig, og tilgodese nogle private investorer interesse i denne sag. 

Hvis det er for meget for dig at høre menige borgers mening skal du måske gå tilbage til at forulempe 16-årige piger ingen, i stedet for at bruge tid på lokal politik.

For de der ikke forstår min henvisning til Henriks "kamp" mod en helt ung pige, så referere jeg til en "debat" Henrik havde på Facebook, kort forinden sidste byrådsvalg, hvor Henrik helt urimeligt, umodent, og meget voldsomt "debatterede" med en 16-årig pige på Facebook. Den 16-åriges synd, var at ytre meninger der var forskellige fra Henriks. Pigen fik så lidt "Skolegårds-behandling" og debatten stoppede.

I forhold til de private investorer, så har jeg intet imod dem, eller deres virketrang. Det er byrådet der skal tage sig sammen i denne sag.

Hej Henrik.

Godt skrevet, dejligt at høre en røst fra den realistiske side istedet for alle negative holdninger, specielt fra Dansk Natur Fredningsforening.

 

 

Kære Henrik Kraglund

Du giver udtryk for at være  "grøn", så derfor overrasker det mig at du er så stor modstander af DN. 
Du opfordrer til at stå sammen? Er dette en håndsrækning og din mest diplomatiske tone? :-D 

Hilsen Linette

Hej hr Kraglund. 

Dette indlæg, må dog være noget nær det laveste man kan komme som folkevalgt. Tænk, at du tror, at du kan tillade dig denne tone overfor de borgere, som har en anden holdning end din egen. Måske skulle du finde dit gamle leksikon frem og slå op under "demokrati". Jeg tvivler stærkt på, at du vil kunne få resten af byrådet til, at lægge deres navne til denne pinlighed, selvom du skriver :"Vi - de lokale politikere, har et klarsyn... ". Det må vel betyde, at du kan stå inde for, at de har samme holdning som din, til at der findes andre holdninger end din ? Den vil jeg gerne udfordre dig på : lad os se det resterende byråd bakke dig op og komme med deres kommentarer til dit indlæg ... 

Jan Pedersen  

Henrik, det er flot at du træder frem - som den første og eneste politiker. Og det er ikke ment ironisk!
At kommuniker er nok en af opgaven af politik, debat bestå af kommunikation.

Man behøver jo ikke være enig med det der skrives. Synligvis er opfattelsen af situation ret forskellig.
Dog en bemærkning: I demokrati er der mennesker der er for - og nogen imod - med gode argumenter.
At respektere andre meninger og tage dem seriøst er del af demokrati - vi gerne ser i Danmark i højsædet.

Det vi læser minder mig om Trump retorik. Vi burde holde os til facts.
 

Du er en fattig mand, Poulsgaard - fattig på ord. Din brug af ordet "forulempe" udstiller din fattigdom og dit begrænsede intellekt. I øvrigt har jeg ry for at være et temmelig ordentligt menneske. 

Held og lykke med din sproglige udvikling. Der er lang vej endnu.

Efter at have læst Poulsgaards kommentar, tænkte jeg ved mig selv, at hans kommentar nok var overdrevet. Men dit svar til ham kan bestemt få de fleste til at tvivle på denne overdrivelse. Et selvmål uden lige.. Sikke dog et pinligt svar fra dig. Og forøvrigt er dit indlæg i første omgang heller ikke voldsomt diplomatisk. 

Du burde benytte noget af din enestående sproglige intelligens i retning af at læse og forstå lidt om social intelligens.

Jeg er også nået til den erkendelse, at for mig er diplomati ikke en karrierevej!

Ja, lad os stå sammen, men det forudsætter, at vi taler/skriver ordentligt og accepterer hinandens holdninger. Uden at bedømme karakteren af dit læserbrev vil jeg lige kommentere retten til at benytte egen matrikel. Når en ejer lader sin matrikel indgå i en lokalolan, så er det ikke længere ejeren, der bestemmer over brugen af arealet, men lokalplanen. Det hedder i lovgivningen - citat:

Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at arealer inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold (§ 17, stk. 1).

Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Den foreløbige retsvirkning gælder, indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen (§ 17, stk. 4). 

Man tror de næppe.

Hvis man følger linket herunder, kan man se hvor slemt det kan gå, hvis man overlader byudvikling til en boligspekulant.

https://www.bt.dk/samfund/du-tror-naeppe-paa-det-saadan-skulle-nyt-byggeri-have-set-ud

Selv byrådsmedlemmer må en gang imellem indrømme, at de har taget fejl.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022