Overskud på en million – der bliver brugt til geninvestering

- Da jeg skulle i gang med beretning for året 2023 gik mine tanker tilbage til 1991 hvor jeg kom i bestyrelsen. Da var det at drive vandværk, en meget lettere opgave. Kontrollen med vandets kvalitet fra myndighederne var yderst begrænset, i dag tager man hen over året ca. 40 vandprøver og screener for ca. 50 uheldige elementer, og samtidig kan man konstatere at med hensyn til Pestisid chloridazon som er brugt hvor der er dyrket roer, løg og rødbeder, er grænseværdien i Tyskland 30 gange højere end i Danmark, trods det at vi er i EU, fortalte formanden for Brande Vandværk Jens Arne Thomsen på værkets generalforsamling tirsdag den 26. marts.

Tidligere var der heller ingen vandmålere og dermed heller ingen vandaflednings afgift, man pumpede vand ud af værket og man havde ingen ide om hvor stor spildet var, man betalte som forbruger et fast beløb for vandet og så måtte de lige husnumre vande have i ca. 2 timer, på de lige datoer, og omvendt.  I 1996 blev der installeret vandmålere hos forbrugerne så man kunne se hvad man pumpede ud og hvad man fik betaling for, og det blev en voldsom øjenåbner, vi havde mega meget spild og der er kæmpet med at lokalisere disse utætheder siden og frem til 2018 hvor vort spild kom under 10%.

I sidste års referat nævnte vi at der var indkøbt grund til udvidelse af Pedersborg, og at der var udarbejdet planer for udvidelsen, men i mellemtiden er håndværker udgifter steget og renten er steget, så vi trækker lige vejret og arbejder videre i 2024, hvor det ser ud til at renten vil falde.

Vandprisen har i 2023 været 6.00 kr. ud af værket plus statsafgift på 6,37 kr. i alt inklusiv moms 15.46 kr.

Det er en stigning på vandprisen fra 2022 på 1.00 kr. på grund af den voldsomme prisstigning på el, filtermasse mm. i 2022.

Prisen på vand er i 2024 hævet til 6.50 Kr. ud af værket, samme statsafgift så prisen i 2024 er inklusiv, moms er 16.09 kr. pr. m3. Ud af 16 vandværker i Ikast-Brande ligger vores vandpris inklusiv fast afgift, som jo også er en del af vandprisen, lige i midten på en ottende plads

Der var for året 2023 et tilfredsstillende regnskab med et overskud på et pænt stykke over 1 mill. kroner der i sin helhed bliver brugt til geninvestering.

 

Der var genvalg til bestyrelsen af Søren Grarup og genvalg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Jens Studsgaard og Henning Højgaard.

Konstitueringer foregår på næste bestyrelsesmøde.

 

 

På billedet ses formanden for Brande Vandværk Jens Arne Thomsen og forretningsfører John Nielsen der kunne se tilbage på et år med tilfredsstillende regnskab for Brande Vandværk.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul