Overflødige besparelser og skjulte dagsordener

Af Mikael Lund, journalist Brande Bladet.

Når disse linjer læses, har byrådet vedtaget budgettet for 2019. Et budget, der indeholder besparelser for ca. 80 mio. kr. For almindelige dødelige er det svært at fatte, at hullet i kommunekassen år efter år tilsyneladende bliver større og større samtidig med, at indbyggertallet i kommunen fortsætter med at vokse støt.

En del af besparelserne vil dog let kunne undgås, ganske simpelt ved at undlade at nedrive det gamle rådhus for at gøre plads til en ny skole i Centerparken. Der er allerede afsat 5 mio. kr. til at indrette Vestre Skole i Ikast til de 146 kommunalt ansatte, der bliver midlertidigt hjemløse som følge af nedrivningen, og på det første af en række planlagte politiske debatmøder på Café Tankefryd forrige fredag kom det frem, at selve nedrivningen er budgetteret til at koste 40 mio. Værsgo’: 45 mio. kr., som kan bruges på noget mere fornuftigt.

I budgettet er der ganske vist indarbejdet en årlig besparelse på driften på 1 mio. kr. stigende til 2 mio. i 2021-22, men mon ikke der også skal bruges penge på strøm, varme, vedligehold o.s.v. i Ikast, hvor bygningerne bestemt ikke er af nyere dato end i Brande – tværtimod?

Med mindre de kommunalt ansatte får udbetalt usandsynligt store summer i kørselsgodtgørelse for at pendle frem og tilbage mellem Brande og Ikast, er den eneste måde at opnå denne besparelse på at skille sig af med et antal administrative medarbejdere på teknik- og miljøområdet. Ellers er der tale om en fiktiv besparelse (ren ønsketænkning).

At glæde sig over, at de 146 kommunale arbejdspladser dog i det mindste bliver i kommunen, som flere byrådspolitikere har fremført i debatten, virker faktisk en lille smule komisk – hvor skulle de ellers placeres? I Brønderslev eller Bangladesh?

På førnævnte cafémøde gav de seks lokale byrådspolitikere forskellige svar på, hvornår det gik op for dem, at placeringen af den nybyggede skole i Centerparken kommer til at koste det tidligere rådhus og SMP-center livet.

Det er svært at vurdere, hvornår i forløbet der var en dreven taktiker (eller flere), der så en mulighed for at koble de to ting – skolebyggeriet og nedrivningen/flytningen – sammen.

Mindst to vejledende afstemninger – den ene på Brande Bladets hjemmeside – har vist et overvældende flertal for den valgte placering. Der er imidlertid også fremlagt planer, der sandsynliggør, at det er muligt at bibeholde det nuværende byggeri – faktisk kan man på den måde spare yderligere et stort tocifret millionbeløb, fordi der hverken skal bygges ny skoletandpleje, nyt skolebibliotek, musiklokale eller gymnastiksale – de er der i forvejen.

Det er et faktum, at byrådet med stemmerne 23-0 har vedtaget, at Centerparken skal jævnes med jorden.

Det er også et faktum, at enhver beslutning, der ikke er ført ud i livet, kan omgøres. Det eneste, det kræver, er politisk vilje.

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen