Opfordring: Find en løsning - snart!

Til byrådets medlemmer, fritidsforvaltningen og Brande Hallernes bestyrelse

I den forældrevalgte bestyrelse for Artium Skole, Dalgasskolen og Blåhøj Skole er vi meget bekymrede over den verserende konflikt mellem Brande Hallernes bestyrelse og Ikast-Brande Kommunes forvaltning.

Vi erfarer, at Brande Hallerne har varslet, at de ikke ønsker at forlænge den nuværende samarbejdsaftale med Ikast-Brande Kommune, når den udløber den 31/12.

Det vil have voldsomme konsekvenser først og fremmest for eleverne på Artium Skole, der jo hidtil har benyttet hallen som “idrætslokale”, kantine og “opholdsrum” for de ældste elever i pauserne. Desuden har svømmehallen lagt bassin til svømmeundervisningen for alle skoleelever i Distrikt Brande.

Da Artium Skole blev projekteret og siden bygget, blev det bemærket, at der ikke var tegnet klassiske gymnastiksale ind, ligesom der heller ikke er “pause-rum” ind for de ældste. Misforstå os ikke. Det er skøn skole, men der er nogle helt basale udfordringer, der indtil nu ikke har været kritiske, da eleverne har kunnet bruge Brande Hallerne som idrætslokale, kantine og opholdsrum.

Som bestyrelse kender vi ikke samarbejdsaftalen i detaljer - og vi vil ikke drages ind i de igangværende forhandlinger, men vi vil hermed ytre en alvorlig bekymring over de konsekvenser, det kan få for eleverne; vores børn.

Det kan ikke være rigtigt, at vi står med en næsten nybygget skole, hvor børnene ikke kan tilbydes idrætsundervisning i fag-dedikerede lokaler. Et ophør af samarbejdsaftalen vil sandsynligvis betyde, at de vil skulle transporteres til de omkringliggende byer, hvor de så skal have idræts- og svømmeundervisning i eventuelt ledige gymnastiksale og haller. Det siger sig selv, at det virker helt hen i vejret, at der skal bruges undervisningstid på at transportere vores børn. Særligt, når Brande Hallerne ligger lige ved siden af. Når det bliver lidt varmere i vejret, kan de måske benytte boldbanerne ved Brande Stadion, plænen i Brande Anlæg eller gå en tur langs åen i idrætstimerne, men vi så hellere, at der bliver fundet en holdbar løsning, så de også kan benytte Brande Hallernes fine faciliteter.

En anden udfordring på Artium er pauserne. Her er der indgået en aftale om, at udskolingseleverne må opholde sig i Brande Hallerne eller på Artium i deres pauser. På Artium er der indrettet fine områder med legepladser og muligheder for aktivitetsudfoldelse. Men virkeligheden er også den, at hvis ikke de store elever kan gå i Brande Hallen, så er der ikke plads til at alle kan være aktive i pauserne. Vi kan jo ikke proppe alle udskolingselever ind på den samme boldbane på tagterrassen i alle pauser!

Vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på mistrivsel blandt børn og unge - og lige nu virker det som om, at børnene på Artium er ved at blive uskyldige ofre i en administrativ tvist. Det er ikke rimeligt - og vi opfordrer hermed til at parterne skynder sig at finde en løsning. Vi vil også gerne minde om, at foreningslivet spiller en stor rolle, når det kommer til at sikre øget trivsel hos vores børn og unge. Derfor skal der simpelthen findes en løsning, så vores foreninger har lokaler til rådighed, hvor de kan tilbyde deres aktiviteter, så der fortsat er et varieret udbud af gode fritidsaktiviteter i Brande.

Vi synes, at I som politikere, forvaltning og halbestyrelse skal vise, at i ønsker at tage et ansvar overfor Brandes børn og unge og sikre, at de fortsat kan benytte Brande Hallerne i skoletiden og i deres fritid. Om ikke for andres skyld, så skylder I at tænke på børnenes ve og vel.

På vegne af den forældrevalgte bestyrelse for Artium Skole, Dalgasskolen og Blåhøj Skole

 

Morten Colbert (formand) og Susanne Lund (næstformand).

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023