Mindstepriser på kommunal udstykning fastsat

Byrådet har godkendt mindstepriserne for etape 1 og 2 i den kommende kommunale udstykning syd for Enkehøj/øst for Hyvildvej. Bliver alle grundene solgt, medfører det en indtægt på 15,7 mio. kr. til kommunekassen.

De 20 parcelhusgrunde, som er på mellem 900 – 1.335 kvadratmeter, kommer til at koste fra 720.000 kr. til godt en mio. for de to største og dyreste. Det svarer til en kvadratmeterpris på 800 kr. inkl. moms og tilslutningsafgifter. De to storparceller på henholdsvis 4.210 og 4.555 kvadratmeter bliver noget billigere pr. kvadratmeter, bl.a. fordi der ikke er tale om byggemodnet jord.

Mindsteprisen for de to storparceller er fastsat til henholdsvis 1.052.500 kr. og 1.138.750 kr. ekskl. moms svarende til en kvadratmeterpris på 250 kr. ekskl. moms.

Priserne er fastsat af den kommunale forvaltning på baggrund af tidligere grundsalg i Brande, private udbud samt den generelle markedsudvikling.

Hyvildvej-udstykningen udløser dog ikke lutter indtægter til Ikast-Brande Kommune: der budgetteres med udgifter på knap 9 mio. kr. til byggemodningen samt omkostninger i forbindelse med salget (bl.a. annoncering, tinglysningsafgift og blødbundsgaranti) på yderligere knap 3,7 mio. kr.

Det giver alt i alt udgifter på ca. 12,6 mio. kr. og dermed et overskud på godt 3 mio. kr. til kommunekassen. Dertil skal lægges værdien af grundene på knap 2,9 mio. kr., en udgift der er afholdt tidligere.

Byggemodningen forventes igangsat i løbet af sommeren, og udbuddet af grundene kan sættes i gang i løbet af juni/juli 2022, med forventet budfrist i oktober. Overtagelsen af grundene kan derefter forventeligt ske sidst på året.

Ikast-Brande Kommune har pt. ingen boliggrunde udbudt til salg i Brande, men på boligsiden.dk fremgår det, at der ultimo februar 2022 var syv private boliggrunde udbudt til salg i Brande by.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022