Miljøgener i lokalplanområdet ved Nordlundvej

Vi er blevet opmærksom på pkt. 7 i Ikast-Brande Kommunes miljøscreening. Det handler bl.a. om det miljømæssige forhold mellem den eksisterende rideskole og det kommende boligområde.

I pkt. 7 står der bl.a. (ordret afskrift):

”Der kan forudses diverse genesager, hvis rideskolen videreføres og fremover vil være placeret midt i et boligområde – dette vil ikke være hensigtsmæssigt. Uanset, om rideskolen og dens folde bevares i en periode, vil den aktuelle planlægning rejse spørgsmål om rideskolens fremtid – dette må forudses at kunne blive et politisk emne.”

Det betyder, at kommunens egen tekniske forvaltning har peget på, at der er en alvorlig risiko for, at der vil opstå væsentlige miljømæssige problemer eller gener, når boligområdet bliver udbygget. Det er så væsentlige problemer, at man også har rejser spørgsmål om rideskolens fremtid – det vil sige, om den reelt kan blive, hvor den er nu. Forvaltningen har ovenikøbet forventet en politisk behandling af denne problemstilling.

Vi er ikke bekendt med, at denne problemstilling har ført til en politisk drøftelse. I så fald har man tilsyneladende også lukket øjnene for dette problem.

I det hele taget er der efterhånden så mange uafklarede spørgsmål i denne sag, at man burde stoppe op for at få dem afklaret. Vi ved ikke hvorfor alle de svære spørgsmål skal skubbes foran og først skal afklares senere.  Vi synes, at byrådet skylder at spille med åbne kort, så offentligheden på forhånd ved, hvilke konsekvenser denne lokalplan medfører.

Alt dette har det politiske Teknik- og Miljøudvalget set bort fra og indstiller nu lokalplanen til endelig godkendelse. Det mener vi er dybt uansvarligt og en urimelighed for alle parter.

 

Jens Schiersing Thomsen

DN Ikast-Brande, formand

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022