MES-søens skæbne skal afgøres

På mødet i Klima-, Natur-og Bæredygtighedsudvalget den 8. marts 2023, er MES-søens skæbne på dagsordenen.

Der er lavet 4 forslag, hvoraf de tre indeholder nyetablering af åløb langs søen, medens det fjerde forslag betyder nedlæggelse af søen.

Og netop det fjerde forslag – nedlæggelse af søen – er det forslag teknik- og stabsdirektøren anbefaler at man går videre med.

Det vil i så fald betyde at Brande mister sin anden sø i området.

For år tilbage forsvandt dæmningen ned i Skjern-åen og dermed blev Elværkssøen tømt for vand.

I dag er der et åløb og ellers grønt område.

Teknik og Miljø bemærker dog at de fire løsningsforslag alle hver især vil kunne opfylde indsatskravet på stedet, og der kan ikke entydigt peges på én løsning, som kun har fordele forbundet med sig.

Lotte Stoltenborg (Fælleslisten) appellerer til at borgerne kommer på banen og giver udtryk for hvad de mener.

 

- Vi synes det burde have borgernes interesse? Hvad skal vi gøre ved MES Søen? Skal vi nedlægge søen og hermed 100 års grøn EL produktion? Skal vi genoprette dele af Skjern å og sikre bedre forhold til bl.a. laksen?

Den model forvaltningen lægger op til er model 3, om at nedlægge søen Det ville være interessant, hvis I ville fortælle hvad I mener, lyder det fra byrådsmedlemmet Lotte Stoltenborg.

Fælleslisten har bedt udvalget om at udsætte beslutningen, og bedt forvaltningen skal fremskaffe mere information fra de forskellige interessegrupper, naboer og naturfredsforeningen inden beslutningen træffes.

Kommentarer

Nej søen skal blive det er vigtigt med natur for mennesker ikke kun for nogle enkelte der fisker laks 

Det ville i mine øjne være en stor fejl at sløjfe søen, og det er der flere årsager til. Store dele af Jylland og særligt Brandeegnen er fattig på søer, men rig på vandløb. Så at fjerne en sø for at få mere vandløb vil kun betyde, at man får mere af det man allerede har meget af på bekostning af noget, der er i underskud i forvejen.

Det er særligt for Brande, at man har denne sø. Sammenlign fx med Ikast, Billund, Vejen, Give og ... og ... Herning, før man dér lavede de to kunstige Fuglsang sø og vandskisøen ved Herningværket. Disse to søer er store aktiver for Herning, og søer er også en væsentlig forklaring på, at byer som fx Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Holstebro og Ry har noget helt særligt. Man kunne også nævne Bryrup, Sunds, Ejstrupholm og Engesvang. Det er kun pga. forureningen, at Engsøen i Grindsted ikke har den værdi, den kunne have for byen.

En sløjfning af MES-søen ville også være en ødelæggelse af den natur, der for længst har indfundet sig efter den blev etableret, og uanset hvad man måtte mene om vandkraft i Danmark, så er det et stykke kulturhistorie der er på spil. Hvis vi ikke skulle værne om det, hvem skulle så? Og hvis det først fjernes, så er det endegyldigt forbi.

Hvad opnår man ved at fjerne en sø som MES? Der er fisk i åsystemet, og ville laksen have denne særstilling - som jo nok er den væsentligste underliggende præmis - hvis ikke det var for et mangeårigt lobbyarbejde fra lystfiskernes side? Det er meget oppe i disse år at reetablere tidligere tiders natur, som det kommer til udtryk i ulvens genkomst, genindførelse af bævere, og et ønske om at genindføre elgen rører sig også i kulissen. Der er for mig at se tale om en trend, hvor vi i vesten har dårlig samvittighed over menneskets brug af naturen gennem tiden og nu forsøger at købe os lidt aflad ved nogle tiltag som disse. Man kan argumentere for, at det er og bliver symbolsk aflad, hvor det er helt andre store ting som den grønne omstilling og oprydning af utallige forureninger, der rent faktisk batter, hvis man seriøst ønsker en bedre natur.

Sidstnævnte er naturligvis en diskussion på et overordnet plan. Dér kan Brande med rette være stolt over byens store bidrag til en bedre natur via grøn energi. Et bidrag, der endda betyder noget på globalt plan. På det mere beskedne lokale plan: Jeg kan selv med min bedste vilje ikke se, at et tab af MES sø kan opvejes af de få symbolske fordele, men måtte opnå - og til gavn for hvem? Det ville være et stort tab for egnen og særligt for Brande. MES er en smuk sø og et smukt stykke kulturhistorie. Vi har allerede mistet en sådan sø, og lad os ikke miste denne sidste perle!

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul