To møder om Blåhøj-møller

De 3 6 MW-møller skal efter planen placeres øst for Blåhøj for enden af Buelundvej (kortudsnit: Ikast-Brande Kommune).

En lang række indbyggere i bl.a. Brande, Blåhøj og omegnsbyerne mod syd har netop modtaget en skrivelse fra selskabet European Energy, der står bag planerne om at opstille tre 167,5 meter høje vindmøller i området øst for Blåhøj.

Skrivelsen er sendt til alle, der bor indenfor en afstand af 11,4 km. fra det sted, hvor møllerne efter planen skal opstilles, men for langt de fleste har skrivelsen imidlertid ingen praktisk betydning: Det er kun ejere af beboelsesejendomme indenfor en afstand af 6 gange vindmøllernes højde (1 km), der er berettiget til værditabserstatning, mens ejere af beboelsesejendomme indenfor en afstand af op til 8 gange møllerne højde (1340 meter) har mulighed for at søge om at få udbetalt en årlig VE-bonus i møllernes levetid.

I brevet informeres der om afholdelsen af det lovpligtige offentlige informationsmøde, ikke at forveksle med det borgermøde, Ikast-Brande Kommune afholder inden høringsfristens udløb.

European Energys informationsmøde afholdes virtuelt tirsdag d. 23. marts, hvor der dels vil blive redegjort for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme, dels for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af møllerne, samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus. Den sidste del forestås af Energistyrelsen.

Hvornår Ikast-Brande Kommunes borgermøde om møllerne kan afholdes, er derimod usikkert, men det bliver i hvert fald ikke på denne side af påske – og eftersom høringsfristen udløber 21. april, er tidsplanen ved at være presset. Det erkender formand for Teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl (V).

Han understreger, at man fra politisk side har et stærkt ønske om, at borgermødet afholdes fysisk, og så længe det ikke kan lade sig gøre, forskubbes tidsplanen for projektet. Det samme er i øvrigt tilfældet for et andet vindmølleprojekt i kommunen, 11 planlagte vindmøller i Ulkær Mose i området mellem Ikast, Bording og Isenvad. Her er planerne sat i bero, indtil det er muligt at afholde et fysisk borgermøde, oplyser udvalgsformanden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul