Lokalplan 415, boliger Christiansminde

Lars Lyhne

Af Lars Lyhne, byrådsmedlem for Venstre

Blot lige et par tilføjelser i forhold til læserbrevene fra Henrik Kraglund og Jette Harrild.

”Pinligt” er det første indtryk, jeg får, når jeg holder dem op mod hinanden. De har travlt med at sætte Konservative i bås, hvilket er helt hen i vejret.

Henrik Overgaard forsøger på saglig vis at redegøre for, at der altså findes - og skal findes - en alternativ løsning, inden byggeriet på Christiansminde kan gå i gang.

Jeg bakker helt op omkring Overgaards indlæg.

At personer fra Fælleslisten bruger denne fremfærd, ”jeg alene vide”, er desværre ikke nyt for alle, men nok for nogen.

Jeg har plukket lidt i de to læserbreve fra Kraglund og Harrild.

Kraglund har gang i både Peter Belli, egoisme og selviskhed, ligesom man slukker boligdrømme; sikke noget forkvaklet sludder. Mig bekendt er der ikke nogen, der ønsker at slukke nogens boligdrømme, tværtimod, men tingene skal gøres ordentligt fra starten, så vi ikke igen står med en sag, som vi har haft på Nordlundvej.

Skreget på byggegrunde, fuldstændig korrekt, det har vi alle, og gør fortsat. Engang imellem må man ty til de gamle ord, at skynde sig langsomt og gennemtænke tingene, inden man forhaster sig.

Udvise imødekommenhed og respekt for lov og regler, kig indad Henrik.   

Pludselig er udbygningen af Christiansminde færdig, ja tak skal du have. Må jeg lige oplyse om, at fordi man har købt eller påtænker at købe en grund på Christiansminde, er det ikke ensbetydende med, at man går i gang her og nu.

Enkehøj-byggeriet startede i sidste halvdel af 2005, og det sidste hus stod færdigt og indflytningsklar i 2021, altså et spænd på 16 år; vi risikerer det samme her, da byggeriet også her vil foregå i flere etaper.

Formand Harrild ”skyder” også på et nyvalgt byrådsmedlem, igen, ikke noget nyt.

Hun taler om interesser eller binding fra Overgaards side overfor beboerne på Enkehøj og Feddet - hvad har du gang i? Der nævnes også ordet ”kammerateri”; tag lige og fej for egen dør, jeg kunne således skrive familieinteresser.

Harrild slutter af med, at de kommende boligejere på Christiansminde bliver behandlet ordentligt fra første færd og ikke bliver årsag til en ubehagelig politisk strid.

Jeg garanter for, at beboerne på Enkehøj og Feddet er ordentlige mennesker og ikke kommer til at kigge skævt til vores nye naboer, men sådan som I fremturer, kan I direkte være årsag til, at de kan/vil føle sig udenfor. Det må ikke ske.

 

Nu til mit egentlige budskab, som for mig er den altoverskyggende grund til, at jeg ønsker en anden tilkørselsmulighed.

Jeg bilder ikke nogen ind, at jeg har sort bælte i politik, men når det drejer sig om færdsel og trafiksikkerhed, vil jeg påstå, at jeg er tæt på.

Med kendskab til samtlige skoler i kommunen vil jeg vove den påstand, at Artium er den skole, som har den farligste skolevej, når man kommer ad eller skal krydse Hyvildvej. Jeg vil flytte fokus fra Enkehøj til Hyvildvej og bede alle dem, som har bare lidt interesse i mennesker i al almindelighed, om at stille sig ned på Hyvildvej, eksempelvis ved udkørslen fra H.C. Andersensvej, morgen, middag, aften. Dan jer selv et indtryk af, hvor meget trafik der er, tal evt. med forældre, der kommer med deres børn til skolen, eller tal med de chauffører, der hver dag ankommer via Hyvildvej.

Trafikken ad Hyvildvej bliver mere og mere massiv; der er netop åbnet nogle padelbaner, og måske engang i fremtiden vil endnu flere skulle benytte Hyvildvej mod Enkehøj og Brande Syd, hvilket procentvis vil øge risikoen for at blive kørt ned. Dette er nogen tilsyneladende ligeglade med, da man allerede har fået tunnelsyn.

 

Profit frem for sikkerhed: det giver måske god mening nogle steder, men ikke hos mig.

Jeg vil derimod foreslå, at man allerede nu tænker langsigtet og anlægger en vej, alle - eller de fleste - kan være tilfredse med, også selvom man skal køre lidt længere; det kan de finde ud af på Fyrrevænget, hvorfor så ikke på Christiansminde. For mig handler det mest om sikkerhed, så hver bil, vi kan få ledt væk fra Hyvildvej, vil være et skridt i den rigtige retning.

Løsning D, som er foreslået af bestyrelserne på Enkehøj og Feddet, mener jeg er værd at kigge mere på.

Med hensyn til, at ”vi” ingen ret har til at forhindre færdslen ad Enkehøj-ruten til Christiansminde, samt at ”vi” ikke kan forsinke igangsættelsen, så er det ikke rigtigt ifølge Nævnenes Hus, hvor der pt. er 9 måneder til, de kan behandle klagen,

Og derefter 6 måneders behandlingstid. Dette set i relation til, at sagen, såfremt løsning A vælges, først vil lande på deres bord omkring slutningen af oktober.

Jeg håber, at sikkerhed kommer frem for profit og den nemme løsning. Bemærk at der slet ikke er nævnt noget omkring asfalten på Enkehøj, hække, grunde osv.

Jeg håber, at kommunen har helt styr på deres forslag, og at klagevejledningen bliver fyldestgørende, så vi ikke får en ”møgsag”, som ikke er til gavn for nogen.

Jeg vil respektere flertallet, men såfremt flertallet skulle stemme forslag A igennem, er jeg glad for, at jeg og andre ikke er en del af denne.

Jeg glæder mig til at hilse på vores nye naboer, når den tid kommer.

Kommentarer

Jeg har på Brande Bladets facebook-side redegjort nærmere for, at der til den vej, som bl.a. Lars Lyhne (og jeg) gerne ser anlagt til at aflaste trafikken ad Hyvildvej, indtil videre er afsat mere end 10 mio. kr., i budgetforlig 2022-2025, som Lars Lyhne og jeg begge har godkendt i byrådet. Pengene vil kunne disponeres umiddelbart, men ikke til en byggevej!! Jeg har i januar i år i dette medie redegjort for min forventning om 400 boliger i Brande i denne byrådsperiode. Og en befolkningstilvækst på 800 personer til i alt 8200 i Brande. En sådan vækst vil betyde en utilstrækkelig skolekapacitet, er min profeti.

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023