Kommuneplantillæg for Vestergårdsvej underkendt

Den blå linje markerer den eksisterende lokalplans afgrænsning og dermed åbeskyttelseslinjen, hvor den går i dag. Området nord for den blå linje er udvidelsen af planområdet med de 1,2 hektar, som har fået Planklagenævnet til at ophæve kommuneplantillægget (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Efter næsten 16 måneders sagsbehandlingstid har Planklagenævnet besluttet at ophæve det kommuneplantillæg for centerområdet (aflastningsområdet) på Vestergårdsvej, som et enigt byråd ellers vedtog 3. februar 2020. Begrundelsen er, at der mangler en redegørelse for behovet.

Kommuneplantillægget skulle gøre det muligt at opføre flere butikker samt et hotel i området. Størstedelen af arealet er allerede udlagt til aflastningsområde, men de eksisterende bestemmelser giver kun mulighed for at etablere butikker med et samlet butiksareal på højst 3.500 kvadratmeter. Den kvote er stort set opbrugt, og ønsket var derfor en udvidelse, i første omgang til 5.450 kvadratmeter, hvoraf dagligvarebutikker kan lægge beslag på op til 2.800 kvadratmeter.

Aflastningsområdet skulle samtidig udvides med ca. 1,2 hektar hidtil uplanlagt jord mod nord ned mod Skjern Å, men Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ikast-Brande (DN), valgte efterfølgende at klage over planvedtagelsen.

Læs mere om sagen og afgørelsen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022