Knap en tredjedel af overbygningseleverne på Præstelundskolen har indlæringsvanskeligheder

Skimmelsvamp og skolebyggeri har fyldt meget på den største skole i Brande, som også er udfordret af en stor andel af elever med behov for en tilpasning af undervisningen.

Hvert andet år skal folkeskolerne landet over aflægge en kvalitetsrapport, som dels skal give et billede af skolernes faglige niveau, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning, dels skal kunne anvendes som et mål- og resultatstyringsværktøj for kommunen. I den forbindelse får skolebestyrelserne mulighed for at komme med deres kommentar, og på Præstelundskolen har skimmelsvampsproblematikken og det igangværende skolebyggeri naturligt nok fyldt meget de seneste år.

En anden problemstilling er forskellene i elevernes forudsætninger.

- Næsten en tredjedel af eleverne på overbygningen er diagnosticeret som ordblinde eller andet, der vanskeliggør traditionel undervisning. Det bliver derfor vægtet meget højt at skabe et tilbud til de elever, der har et særligt eller anderledes behov for undervisning, skriver skolebestyrelsen på Præstelundskolen og konstaterer, at det er meget ressourcekrævende og næppe en tendens, der ændre sig markant positivt de kommende år.

Læs meget mere om status på de lokale folkeskoler i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020