Klager over Blåhøj-møller afvist

Planklagenævnet har 4. maj af formelle årsager afvist to enslydende klager over mangler i den miljørapport, der skal gøre det muligt at tilvejebringe plangrundlaget for opstilling af tre vindmøller i Karstoft Ådal for enden af Buelundvej øst for Blåhøj.

To naboer til det potentielle vindmølleområde har i februar indsendt to enslydende klager over mangler i miljørapporten til planforslagene for vindmølleanlægget på vegne af i alt 147 naboer. Derudover har de klaget over forberedelserne til opførelsen af de 3 vindmøller med anmodning om, at klagen får opsættende virkning. Den ene nabo har desuden indsendt en selvstændig klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over miljøkonsekvensrapporten.

Planklagenævnet har udelukkende behandlet spørgsmålet om, hvorvidt forslaget til kommuneplantillægget er vedtaget i overensstemmelse med planloven, hvilket nævnet finder er tilfældet. Nævnet kan derimod ikke behandle de øvrige klagepunkter i sagen. Det skyldes, at miljøvurderingerne først kan påklages i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Det betyder, at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport fortsat er gældende, som de foreligger.

Om planerne kan nå at blive behandlet inden sommerferien er dog yderst tvivlsomt. Eftersom det endnu ikke har været muligt at afholde et fysisk borgermøde om vindmølleplanerne, har Ikast-Brande Kommune valgt at forlænge høringsfristen, så den nu løber frem til 15. juni.

Først derefter kan planmaterialet gøres klar til politisk behandling, hvilket derfor efter al sandsynlighed tidligst kommer til at ske i løbet af efteråret.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul