Kære politikere: Fortæl dog forældrene det fulde billede!

En lukning af Kernehuset i Blåhøj vil, efter BUPL MidtVestjyllands opfattelse, betyde, at forældrene i Blåhøj mister muligheden for at få de mindste børn passet i deres nærområde, og inden længe vil det være skolebørnene, der ikke længere kan være i lokalområdet.

Der er i dag også dagtilbudsbørn i Lystersminde, der er en såkaldt puljeordning. Det forlyder, at der både er politikere og forældre i byen, der er af den opfattelse, at den nuværende puljeordning i byen fremover vil kunne overtage opgaven med at drive Kernehuset. Men så enkelt er det ikke, og det bør forældrene vide.  Lystersminde drives efter en dispensation, der betyder, at der kun kan være 15 børn og kun må være i de nuværende lokaler.

For at Lystersminde vil kunne overtage driften af Kernehuset eller udvide antallet af indskrevne børn, vil institutionen skulle ansøge og godkendes som privat institution.

I sin nuværende form opfylder puljeordningen Lystersminde langt fra Ikast-Brande Kommunes godkendelseskriterier for private institutioner, og det vil derfor være nødvendigt med store forandringer, såfremt den skal godkendes som privat institution. For at blive godkendt som privat institution vil der blandt andet skulle ansættes en pædagoguddannet leder, og normeringen i institutionen skal være den samme som i resten af Ikast-Brande kommune. Der vil således skulle ansættes et antal pædagoger, svarende til 60 % af de ansatte.

Efter BUPL MidtVestjyllands opfattelse vil en lukning af Kernehuset betyde, at det på sigt vil blive svært fortsat at drive skole i Blåhøj, hvilket vil få konsekvenser for ikke bare forældre, men også de ansatte. Blåhøj skole er kendetegnet ved at have en høj grad af trivsel og faglig standard. En lukning af Kernehuset vil betyde, at man fremover risikerer at det bliver sværere at fastholde og tiltrække de fagligt dygtigste pædagoger, idet det stort set vil være umuligt at lave stillinger, man kan leve af. 

 

Ivan Holck Jensen

Formand for BUPL MidtVestjylland

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020