Ikke for enhver pris

Simon Vanggaard Nielsen

Følgende indlæg vil muligvis forarge nogen, men jeg er valgt til at følge mine holdninger og min fornuft. Det er en politikers lod, at man ikke kan stille alle tilfredse. Kunne jeg ikke leve med det, skulle jeg beskæftige mig med noget andet.

På byrådsmødet mandag besluttede et flertal, som jeg er en del af, at lukke børnehaven Kernehuset i Blåhøj. En børnehave med 18 børn.

På samme møde valgte et flerta, at sætte en minimumsgrænse for en folkeskole på 75 elever. Blåhøj skole har pt. 79 elever.

Det er uomtvisteligt, at det har konsekvenser for en landsby, at miste en børnehave eller en skole. Det vil unægtelig gøre byen mindre attraktivt at bo i, og flytte til. 

Det er ligeså uomtvisteligt, at det har konsekvenser for en børnehave, og en skole, at have et meget lavt børnetal. Det er antallet af børn, der er afgørende for den økonomi man får til rådighed, til at drive sit tilbud for. Bliver økonomien for lille, kan du ikke have det personale der skal til at opretholde åbningstiden, den faglige bredde, og dermed i den sidste ende den kvalitet vi vil have. Du kan kompensere for dette, ved at tilføre penge fra de øvrige dagtilbud og skoler. Det har vi også gjort i Blåhøj. Hvad angår børnehaven, så skal vi kompensere for de 12 børn der mangler, for at kunne få en børnehave til at løbe rundt. Det syntes jeg ikke længere vi kan forsvare. Særligt i en tid hvor livremmen er spændt hårdt ind på hele børneområdet i kommunen.

Hvad angår skolen, så koster en elev i Blåhøj 30-40% mere end en gennemsnitlig skoleelev i kommunen.

Det har det flertal, der tog ansvaret for beslutningen, valgt er i orden. Dog har vi sagt, at hvis elevtallet ryger under 75, så skal vi tage stilling til en lukning igen. Det syntes jeg er helt rimeligt, selvom det er en utryg situation.

Jeg håber at Blåhøj Skole får vendt skuden, og byen får tiltrukket flere elever. Det betyder meget for en landsby at have en lokal skole. Jeg fortsætter også gerne den dialog jeg har haft med borgerne i Blåhøj, i de seneste måneder.
Det er min holdning at vi skal sikre mest muligt kvalitet, for de sparsomme penge vi har. I Blåhøj leverer man meget høj kvalitet! Dog er der også en grænse for hvor mange penge vi skal bruge på struktur, frem for det direkte arbejde med børnene i hele kommunen.  Det er ikke for enhver pris, at et dag- eller skoletilbud skal holdes i live.

Simon Vanggaard

Byrådsmedlem, Ikast-Brande kommune

Kommentarer

Om "Ikke for enhver pris".:  Jeg kan sagtens følge synspunktet set fra kommunnes side - og deres regneark !
Men disse regnearksovervejelser tager ikke megen hensyn til en landsbys værdier. Alene det, at der overvejes lukning af en skole / børnehave må antages at betyde færre tilflyttere af de ønskede og manglende børnefamilier. Når en by bliver mindre attraktiv at bosætte sig i, vil husene også blive vanskeligere at sælge. Dette medfører værditab for de berørte ejere. - Hvordan ligger ansvaret for disse tab ? - Er det blot grundet uafvendelige "strukturændringer" - eller har en kommunes dispositioner også ansvar for, at skubbe til en hældende vogn ?        / Jens H. Kristensen

vor kommunes største problem ligger i Brande ! En skole,er svampebefængt, finde byggesjusk til bager 90`erne. Desværre kan man ikke komme efter dem, der lavede det, og 250Mio kr. Koster den lille misære. Vores næste problem ligger så i, at vi IKKE må sætte kommune skatten op, men mindre en anden kommune sætter deres skat ned. Nu har rød blok været efter den forrige Regering, fordi der blev sparet for meget på Børn, Ældre og Handikappede men, nu er de i regering og alligevel er den plan de har forhandlet med KL underfinansieret med mindst 1,5Mia kr. Det betyder flere besparelser i de næste år, der kommer. Der er intet vore Byrådsmedlemmer kan gøre, andet end at strække pengene, og prøve så godt de kan. Jegmisunder dem ikke det job.  / Per Abildskov 

 

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020