Hyklerisk bekymring på borgernes vegne

Debatten om en eventuel udpegning af området Harrild Hede og Nørlund Plantage som naturnationalpark (NNP) blev en profileret del af valgkampen i sidste uge. Jeg formoder, at støvet nu har lagt sig i forhold til pladserne i det nye byråd og håber, at der så kan findes tid til at uddybe politikernes holdning til hegn og fritgående kreaturer. Den fremstod egentlig ganske hyklerisk, og jeg har siden naturvandringen med Naturstyrelsen på Harrild Hede forgæves forsøgt at få svar på mine spørgsmål direkte hos både borgmester og øvrige kandidater inden valget.

Borgmesteren udtalte til TVMidtVest og øvrige medier, at han overordnet er ”imod begrænsninger for offentligheden”, mens en gruppe med Helle Mathiasen (V) i spidsen understregede deres modstand mod en NNP fordi ”borgere, børnehaver, skoler, ungegrupper (…) ikke skal begrænses i at bruge naturen, fordi det er utrygt at færdes blandt heste, kvæg og okser”. Andre byrådskandidater udtrykte ligeledes deres utryghed og bekymring for en eventuel begrænsning af brugernes udfoldelser i en kommende NNP i et interview med Horsens Folkeblad.

Men hvordan hænger bekymringerne sammen med, at kommunen selv benytter og ligefrem anbefaler kreaturer til naturpleje og hedepleje på arealer med offentlig adgang? I samme uge, hvor borgmester og byrådskandidater udtalte sig så negativt om indhegnet natur og de negative konsekvenser for borgerne, har Ikast-Brande Kommune sat stude ud på Brandlund Hede – et meget brugt og yndet stykke bynær natur hvor netop borgere, cyklister, børnehaver, skoler, spejdere og mange andre færdes.

Hvis det er så utrygt at komme i indhegningerne, hvorfor er man så ikke det mindste bekymret for borgerne i Brande eller andre steder, hvor kommunen benytter større dyr til naturpleje? Hvis et lavt kreaturhegn omkring NNP vil virke begrænsende for publikum, hvordan virker det så ikke på Brandlund Hede?

Man kan tænke sit om især Venstregruppens motiver for at puste til utrygheden i forhold til en håndfuld stude på 27 kvadratkilometer i NNP. Men er man helt generelt og principielt imod hegn og publikums færdsel blandt naturplejende kreaturer eller heste - eller kun hvis det drejer sig om NNP?

At dømme efter den helt almindelige færdsel ind og ud af indhegningernes klaplåger på Brandlund Hede, så afholder de fritgående stude heldigvis ikke brandeborgerne i at løbe, cykle, gå eller lufte hunden i deres bynære natur. Så mon de vil lade sig skræmme væk fra en NNP på Harrild Hede og Nørlund Plantage?

Kirsten Bjergskov Grarup

Skovbakken 48

Nr. Snede

Kommentarer

Svar til Kirsten Bjergskov Grarup

Nu har jeg i sagens natur deltaget i en del vælgermøder i den just overståede valgkamp. Og kan ikke genkende at Nørlund Plantage som naturnationalpark blev en profileret del af valgkampen, som Kirsten her har beskrevet. Det var i det hele taget ikke oppe så mange steder og når det var, var det ikke hoved emnet. Heller ikke de holdningerne hun oplister i forhold til modstanden, hos politikerne til en indhegning af Harrild Hede er helt genkendelige. Der var som eksempel en spørgerunde på efterskolen i Ejstrupholm, hvor kandidaterne blev spurgt om heden skulle indhegnes. Det svarede hele panelet, altså alle partier nej til. Et par af de argumenter fremført i valgkampen, jeg har hørt gik på: vildtets frie bevægelighed og forplantning, hvilket kan ende med indavl hvis dyrene er indespærret.  At man ikke ønskede dyremishandling, altså et nyt mols bjerge eksempel i vores kommune. - Er naturen på Harrild hede ikke dejlig som den er? Hvorfor i alverden skal vi så spærre den inde? Var et andet argument.

Her til sidst lidt partipolitik: afviste-kriminelle-asylansøgere må man ikke spærre inde, men dyrene i et dejlig naturområde må man gerne, det er godt nok hykleri og hvad mon dyreværnsforkæmperne siger til det?

Tommy Høgh Vestergaard

Til Tommy Høgh Vestergaard:

Jeg kan forstå på din replik, at du ikke kan se nogen diskrepans i de politiske udmeldinger og argumenter imod især udsætning af kreaturer og det dertil nødvendige hegn i en NNP på Harrild Hede/Nørlund Plantage - begrænsninger, utrygge borgere m.m. - samtidig med at man som kommune selv benytter præcis den samme metode på Brandlund Hede.

Staten må ikke fordi det er utrygt og begrænsende. Men vi som kommune må gerne fordi?
 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022