Hvornår kommer fjernvarmen til os?

Af Henrik Kraglund, formand for Brande Fjernvarme

Dette spørgsmål er stillet mange, mange gange i de seneste måneder! Brande Fjernvarme (BF) har det seneste år tilsluttet et stort antal nye forbrugere til fjernvarmenettet – faktisk har interessen været så stor, at BF besluttede at ”arbejde igennem” hele vinteren for at få så mange som muligt tilsluttet så hurtigt som muligt. Og heldigvis blev der tale om en mild vinter.

Men så gik verden af lave! Prisen på energi, el og naturgas, steg dramatisk sidst på året og i tillæg blev krigen i Ukraine anledning til for alle forbrugere med naturgas-anlæg om muligt at ophøre med at anvendelse naturgas til opvarmningsformål.

Som det ser ud nu, er det på årsbasis 10.000 kr. dyrere at opvarme et ”standardhus” (130 m2 boligareal med et årsforbrug på 18.100 KWh svarende til 1.900-1.950 m3 naturgas med en pris på 16,50 kr./m3) med naturgas end med fjernvarme. 

Derfor de mange opringninger til BF. Men hvordan lyder svaret? Tja, det er svært at svare på!

BF skal skaffe gravekapacitet, svejsekapacitet, fjernvarmerør, udvendige målerskabe, fjernvarmemålere, fjernvarmeunits (d.v.s. fjernvarmeinstallationen inde i boligen) og VVS-kapacitet til montering af disse units.

Den 26. april skal leverandørerne give besked om mulighederne – den 28. april vil resultatet blive oplyst i forbindelse med afholdelse af generalforsamling på BF.

Her vil de områder i Brande, som i dag ikke er fjernvarmeforsynet, få at vide, hvornår udrulningen til netop deres område vil kunne finde sted. En række områder er dog allerede projekteret. Her gælder det, at de tilmeldinger, som allerede foreligger, vil blive prioriteret højt, mens de manglende vil blive placeret bagest i køen og dermed nemt risikere et års forsinkelse.

På fjernvarmens generalforsamlinger deltager sædvanligvis kun forbrugere/medejere af BF! Men nu er situationen jo en ganske anden end nogensinde tidligere. Det tager vi konsekvensen af, når vi på torsdag den 28. april kl. 19:00 på Hotel Dalgas afholder generalforsamling.

Her vil nemlig alle interesserede være velkomne og dermed få mulighed for at stille alle de spørgsmål, der ønskes svar på vedr. fjernvarmen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022