Hvornår er nok nok?

Dem der tier samtykker, og jeg samtykker absolut ikke. Det er ikke i orden, det der foregår alle steder mht. opførsel af dobbelthuse rundt omkring i Brande by.

Inden bygherren/investoren køber grundene til deres projekter, ved de, der skal en dispensation til i forhold til de gældende regler for området, inden de kan opføre deres forehavende. En dispensation forbinder jeg med noget midlertidigt, fordi det ikke kan lade sig gøre uden at genere andre i en tidsbegrænset periode. Det er der jo slet ikke tale om her. Det er måske rigtig mange år ud i fremtiden, og det kan godt lade sig gøre indenfor de givne størrelser at bygge noget fornuftigt uden at genere andre. Det skal private jo gøre, men de bosætter sig jo også i huset og må bidrage til det gode naboskab. Men det er ligesom om, at vi andre skal indordne os, for ”her kommer vi.”

En lastbil skal jo f.eks. også holde i områder af en passende størrelse – ikke i en bås for personbiler.

Der er nabohøring, ja, men til hvad nytte? Sagen er afgjort på forhånd, så det er kun proforma.

En privat opført bolig ville aldrig få denne dispensation, og byggeriet fylder jo lige meget på grunden, når det er færdigt, om det er privat eller et investeringsfirma, der har opført det.

Så hvorfor bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved det fra kommunens side?

Grundene er simpelthen for små til disse kolosser af byggeri, der ikke passer ind flere steder. De stikker ud i parcelhuskvartererne, hvor grundstørrelsen er beregnet til en normal bebyggelsesprocent.

Vores nye nabobygning er et dobbelthus med 2 lejemål á 120 kvm, hertil 2 x 9 kvm overdækket terrasse og 2 x 16 kvm carport. I alt 290 kvm under et tag (én lang bygning) på en grund på 823 kvm. Det giver en byggeprocent på 35,23. Der er søgt dispensation på 30 % bebyggelse, helt efter reglerne ja, for her tæller kun beboelse med. Så er det 240 kvm beboelse på 823 kvm grund og det giver en procentdel på 29,16.

Nu er der så søgt om en ny dispensation, i et område hvor 30 % er tilladt. Men næ nej det er ikke nok. Her ønskes 40 %. Læg så evt. hertil overdækkede terrasser og carporte, ja så kan I måske godt se, hvor det ender! 40 % vil svare til, hvis grunden er 823 kvm, så kan der opføres et dobbelthus på 2 x 165 kvm + evt. carport 2 x 16 kvm og overdækket terrasse på 2 x 9 kvm i alt 50 kvm. Det giver i alt 380 kvm under tag på 823 kvm. Altså 90 kvm mere end hvor 30 % tilladelse er givet. Det er kun et eksempel på, hvad der kan forventes.

Hvornår er nok nok? Her mener jeg, at kommunen snart skal tage ansvar, for så længe der ikke bliver givet afslag, ja så fortsætter tallene bare opad. Måske lidt som børneopdragelse, for her er det nemmeste bare at sige ja til alt. Det koster lidt energi at sige nej, men det lønner sig ofte jo i sidste ende. Tænk lidt på Brandes borgere og udvikling i stedet for profit.

Så undrer det også undertegnede, at det er sparsomt med skilte for, hvem der udfører de forskellige entrepriser på byggerierne, som jeg mener, der er nogle regler for. Men her er jeg svar skyldig om reglerne bliver fulgt, men jeg undres.

 

Jens Christensen

Nordlundvej 12

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022