Hvad vil byrådet med yderområderne?

Så er det atter på det politiske tapet, at lukke Blåhøj Skole og Kernehuset! Hvad vil byrådet egentlig med yderområderne i Ikast-Brande Kommune? Den 10. og 11. april i år har kommunen afholdt møder, hvor visionerne for Ikast og Brandes udvikling drøftes og byrådet skal offentliggøre deres strategi desangående inden årets udgang. Dette er alt sammen godt og nødvendigt, men hvor er visionen for yderområderne?

 

Som borger i Blåhøj ser jeg Blåhøj skole, multihuset, hallen og de to kirker som uundværlige dele af vores lokale liv. Mange af børnene har deres venskaber både i skole, kirke sports- og fritidsliv. Alt sammen sætter det rammer omkring en tryg opvækst i et lokalt liv, hvor ingen overses. På den sidste trivselsmåling ligger Blåhøj Skole da også i top hvad trivsel angår.

 

Gennem årene er der ved fælles og stort frivilligt engagement bygget sportshal og multihus i Blåhøj og de senere år har beboerforeningen tænkt kreativt omkring behovene lokalt og det er der senest kommet en legeplads kombineret med bålhytte ud af, som nu danner rammen om nogle dejlige fællesspisninger, som er en god platform for, at nytilflyttede kan lære Blåhøj-borgerne at kende. Samme faciliteter benyttes flittigt af Betania Kirkecenters spejdere. Det er svært ikke at tænke på Blåhøj skole, hallen, multihuset og kirkerne som dominobrikker. Falder den ene trues de andre. Det er ikke svært at forstå nødvendigheden i at spare, men er det skoleområdet der skal spares på?

 

Der er stor risiko for, at de forslåede besparelser, end ikke på den korte bane, vil medføre faktiske besparelser. Så vidt jeg kan regne på tallene, så vil der slet ikke være nogen besparelse, hvis 40 af de nuværende 89 elever på Blåhøj Skole søger til den nærliggende Sdr. Omme Skole og skulle der kun være tale om 30 af eleverne, vil der være tale om en minimal besparelse. Desuden skal behovet for øgede transporttilbud tænkes med, samt at børnene kan have ret lang tid i busser, hvor de ikke er under pædagogisk opsyn. På den længere bane er man nødt til at fastholde Blåhøj som et attraktivt sted at bo og leve, hvis folk forsat skal have ønske om, at bo, arbejde og betale skat i kommunen.

 

Hvis Byrådet endelig vil spare penge på skole området, så undrer der mig, at man ikke ser nærmere på Bording og Engesvang skoler, som med mindre end 7 kilometers afstand, begge har overbygning. Blåhøj Skole har allerede for længe siden givet afkald på overbygningen og underlagt sig fælles ledelse med Dalgas Skolen i Brande, for at imødekomme byrådets ønsker om besparelser. Smertegrænsen er nået, hvis der ikke skal blive tale om en nedlukning af et lokalt område, som snarere har behov for at mærke en samhørighed med resten af kommunen.

 

Forslaget om lukning af Blåhøj Skole og Kernehuset er med andre ord udtryk for en snæversynet silotænkning, der ikke skeler til konsekvenser for lokalområdet og de konkrete børn, der nyder livet i kendte rammer i Blåhøj. Hertil kommer hensynet til at nogle forældre har valgt Blåhøj Skole til, fordi deres børn ikke har trivedes på større skoler.

 

René Pedersen

Engebækvej 93

Gl. Blåhøj

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019