Høringssvar vedr. lukning af Blåhøj skole

Preben Christensen

Vedtægter for Brande City:

Formål 2.1: at være et koordinerende forum, der bidrager til at fremme udviklingen i Brande med opland

Uden for de store byer spiller de små skoler en helt afgørende rolle for lokalområdet, uanset om de er friskoler eller folkeskoler. Derfor er det vigtigt at holde liv i de små skoler.

Det handler i højeste grad om borgernes dyrebareste, nemlig deres børn.

For Brande City er det vigtigt, at vi har en balance mellem land og by i vores kommune, at der skabes ligeværdighed i forhold til oplandet.

De mindre skoler betyder rigtig meget i den sammenhæng, for de er ofte samlingspunktet i et lokalsamfund.

Lukning af Blåhøj skole vil betyde, at mange elever skal tilbringe rigtig lang tid i skolebusserne hver dag for at komme til og fra skole.

Blåhøj skole har et meget stort distrikt at dække.

Man må forvente, med en lukning, at klasserne på Artium og Dalgasskolen bliver fyldt til bristepunktet, hvorved der forsvinder betydelig lærertid for den enkelte elev.

Generelt klarer de små skoler sig rigtig godt fagligt. De klarer sig ofte bedre end gennemsnittet i kommunerne.

Blåhøj skole har qua dens størrelse helt andre muligheder for at undervisningsdifferentiere mellem eleverne, modtage fremmede, indsluse udfordrede elever m.v.

I forhold til trivsel har de små skoler generelt bedre resultater, både blandt elever og de voksne. Elevfraværet er lavt på de små skoler, ligesom personalefraværet er det.

Blåhøj skole rummer i dage elever, som ville have det svært andre steder.

Mange familier med udfordrede børn bosætter sig bevidst i de mindre samfund. De bosætter sig ofte ikke i villakvartererne i de større byer. Både af hensyn til økonomi og af hensyn til agtelse.

Det forøgede elevtal på Artium og Dalgasskolen vil udfordre de fysiske rammer.

Vel kan man sætte yderligere skillevægge op.

Men mon ikke arkitekten ville have gjort det fra starten, da dennes opdrag netop var at optimere brugen af kvadratmeter.

De kammeratskabsgrupper, der er dannet blandt eleverne på Blåhøj skole, vil blive splittet, med mindre, man sørger for helt nye klassedannelser på Artium og Dalgasskolen.

En lukning af Blåhøj skole vil få store konsekvenser for arbejdspladser, bosætning med mere.

En lukning vil trække tæppet væk under børnehaven Solstrålen og Blåhøjhallen.

En lukning vil betyde et kraftigt fald i huspriserne i Blåhøj og dermed have store økonomiske konsekvenser for beboerne i området.

Såfremt beslutning om lukning tages, bør man i det mindste sørge for, at der er realistiske vilkår for, at der kan etableres en friskole, såfremt beboerne i Blåhøj ønsker dette. Dvs. tidligst lukning i 2024.

Hvis man lukker de små skoler, fratager man borgerne noget centralt, og man frarøver lokalsamfundet nogle centrale muligheder for udvikling.

Udviklingsmuligheder, som der bør sikres politisk ro omkring.

Den dag det kan bevises, at de store skoler kan tilbyde en bedre undervisning, en undervisning med mere kvalitet, et skoleliv for lokalsamfundenes børn, der er bedre end de små skolers formåen, da er det interessant at diskutere lukninger.

Brande City mener, at Blåhøj skole er yderst vigtig for Blåhøjområdet og dermed også for Brandeområdet. Derfor ser vi gerne, at Blåhøj skole IKKE lukkes.

 

Preben Christensen, formand for Brande City

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul