Høringssvar fra skolearbejdsgruppen

Få ved det måske, men Blåhøj består faktisk af byerne Blåhøj Stationsby, Gammel Blåhøj og Blåhøj Kirkeby foruden et stort opland. Blot sidste år kunne de to af byerne fejre 100- og 150-års fødselsdag. Placeret i det yderste af kommunen kan byerne være lette at overse. Men er man borgere i Blåhøj, ja, så er man lige i midten!

Blåhøj beboerforening nedsatte 4 arbejdsgrupper efter byrådsmødet i juni, hvor dagtilbud og skole blev sendt i høring. Dette høringssvar er fra arbejdsgruppen for udvikling af skolen.

Det er klart, at vi som borgere i Blåhøj ikke bryder os om nogle af de 3 scenarier:

1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset

2. Lukning af børnehavedelen i Kernehuset

3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj.

Men det betyder ikke, at vi ikke forstår alvoren af situation i Blåhøj. Vi har været her før med opråb om for lavt børnetal og trusler om lukning af skolen.  På intet tidspunkt har vi givet op og kastet håndklædet i ringen. Derimod har vi aktivt været i dialog med politikerne, og vi har været med til at finde besparelser, hvor det har været nødvendigt.

Skolen er omdrejningspunktet for vores område. Uden skole kan det være svært at forestille sig, at der sker en tilflytning. Og når der inden for få år kommer mange huse til salg herude pga. generationsskiftet, hvem skal så købe dem? Uden skole vil børnefamilier og unge par ikke vælge at bo her i Blåhøj. Så står vi tilbage med 30-40-årige borgere, som måske ikke kan sælge husene, selvom de gerne vil. Deres børn får pludselig langt til daginstitutioner og skole. Helt op til 16 km, når man skal køre syd for Gammel Blåhøj. Og generationerne 50+, der ikke længere har børn i skolen, men som gerne vil blive i Blåhøj, hvad med dem? Når de skal til at flytte fra byen, kan vi ende med en masse forfaldne, billige udlejningshuse, som ikke vedligeholdes. Oplagte køb til bordeller og kriminelle. Nogle snakker om spøgelsesby; vi tænker faktisk, det kan gå meget værre end det. Er det sådan en indgang, vi ønsker at have til Ikast-Brande kommune fra syd?

Vi så også, at da der i midt af 00’erne skulle spares, og vi mistede 7. klasse på Blåhøj skole, så mistede vi en del medlemmer i idrætsforeningen. Børnene valgte sport sammen med deres klassekammerater i klubberne i Brande. Det gik hårdt udover aktiviteten i hallen. Hvis der slet ikke er skolebørn i Blåhøj og ingen SFO, så kunne man godt få den tanke, at det helt ville tage børn og unge medlemmer i idrætsforeningen. Forældrene ville vælge den løsning, at børnene deltog i sport i Brande, når de blev hentet i SFO sidst på dagen.

Det er svært at finde begrundelsen for, at skolen er i spil, fordi der skal spares penge i dagtilbuddet.

Blåhøj Skole leverer god undervisning. De løfter børn med særlige behov, som kan indgå i et alment tilbud. De har stor succes med børn med ordblindhed. Den samlæsning som foregår, som i øvrigt har bestået i mange år, og som er udsprunget pga. besparelser, fungerer rigtig godt. Eleverne trives på tværs af klasserne. De har gode relationer og venskaber, hvilket seneste trivselsmåling i øvrigt også viser. Der er et godt personale på skolen, og det pædagogiske personale i Kernehuset og SFO’en er dygtige til at skabe gode rammer for et godt børneliv.

Muligheder i Blåhøj

Der er muligheder i Blåhøj. Dem ønsker vi også, at politikerne overvejer på, før de lukker det hele ned. Vi har en god skole. Børnetallet er lavt, men hvad hvis Blåhøj kan fremlægge en plan for at tiltrække flere til byen med børn eller i den - undskyld udtrykket - fødedygtige alder? Det kunne også være muligt - med en direkte busrute - at tiltrække Brande-børn til vores skole. Vi har små klasser, god undervisning, nærvær og trivsel. Vi har god erfaring med især undervisning for ordblinde børn. Er man lidt skoletræt, så er der god mulighed for at inddrage de lokale erhvervsfolk i undervisningen. Så bliver det interessant for især 6. klasses elever, som kan tilbydes praktik i samarbejde med UU. Der er stor frivillighed i Blåhøj, og der er mulighed for at inddrage den frivillighed i f.eks. driften, som kommunen løser. De midler som spares, kan omprioriteres, så vi igen kan forbedre og udvikle på skolen. Måske endda lave et tilbud til børn med særlige behov, som ikke findes tilsvarende i denne del af kommunen. Her tænker vi autisme og andre diagnoser. Der kan udvikles på trivselsskole, motionsskole, entreprenørskabsskole... Visionsskole vil vi rigtig gerne drøfte med politikerne.

Vi er ikke klar til, at kommunen sætter scenarium 3 i værk. Der er fortsat børn og unge i Blåhøj, som fortjener Kernehuset og Blåhøj Skole. Så lad os lave en plan for de næste 10-20 år. Vi ser, tallene vender.  Og det ville da være ærgerligt ikke at have givet det en chance. Været i en ordentlig dialog. Set grundigt på mulighederne og vendt og drejet ideer og tiltag. Vi håber, I ser, at der er et potentiale her i Blåhøj, som I ikke tidligere har lagt mærke til. Sammen kan vi helt sikkert gøre det endnu bedre.

 

Med venlig hilsen

Skolearbejdsgruppen

Jeanette Rosing

Mai Egebjerg

Vickie Faartoft

Jannie Jakobsen

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019