Gode nyheder fra psykiatriområdet!

Vedr. 10-års planen for psykiatri

Det er rigtig tiltrængt og godt, at der nu endelig frigives midler til byrådet som et led i statens 10-årsplan for psykiatrien. 700.000 kr. frigives i denne omgang - og her tilgodeses bl.a. flere gode indsatser og tilbud i PPR. (pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Især udvikling og vedligeholdelse af Cool Kids, finder jeg vigtigt at fremhæve, da denne behandling for børn, der lider af angst har vist sig at have gode resultater. Et Cool Kids forløb der ikke er visiteret af PPR kan i privat regi hurtigt løbe om på 10.000 kr. Så idet hvert 10. barn bliver ramt af angst, og da jeg i forbindelse med mit virke som lærer i udskolingen ser en stigning af angsttilfælde, er det et område, der virkelig er nødvendigt at kunne handle effektiv på.

Bliver børn og unge ikke behandlet i tide kan skolevægring være en af konsekvenserne, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for det videre uddannelsesforløb viser undersøgelser. Ligeledes er mistrivsel noget, som ikke kun rammer individet, men ofte er hele familien og netværket ramt.

Det er også positivt, at der tildeles ressourcer til arbejdet med at opsøge viden om og bedre behandling af traumer,  selvskade og spiseforstyrrelser. Håbet er selvfølgelig at borgere i de forskellige former for mistrivsel, kan tilbydes endnu mere kompetent behandling fremover.

 

En af mine kæpheste er ALTID, at det er utroligt vigtigt, at man får handling bag de fine ord - dvs. ordene i 10-årspalnen for psykiatrien. Og også at man i kommuner og regioner er bedre til at dele den viden, man har indenfor udfordringerne om unge og ældres mistrivsel og hele det psykiatriske område. 

Da nogle undersøgelser desværre viser, at der er rigtig meget viden på området, som ikke bliver delt. 

 

Desuden er Psykiatrien Hus i Silkeborg er rigtig godt tiltag som sætter mennesket i centrum, og udfordringen for borgeren bliver løst i fællesskab, og så bagefter drøftes der, hvilken pengekasse, der skal dække udgifterne for behandling. 

Det er MEGET nødvendigt at have et tæt og kvalitativt samarbejde mellem regioner og kommuner for at løse komplekse udfordringer med mistrivsel.

Det er så vigtigt at borgerne, der er i akut nød ikke tabes mellem to stole eller udsættes for lang ventetid på behandling.

 

Vi skal gøre ALT, hvad vi kan for at komme mistrivsel på forskellige planer til livs.

 

Mvh. Kirsten York Helms (C)

Næstformand i Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul