God stemning på dialogmøde

16 af Ikast-Brande kommunes byrådsmedlemmer havde taget imod invitationen til aftenens dialogmøde i Blåhøj hallen, som havde samlet ca. 150 deltagere fra lokalområdet.

På dagsordenen var den mulige lukning af Blåhøj Skole og Kernehuset, som et byrådsflertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og to tredjedele af Venstres byrådsgruppe før sommerferien besluttede at sende i høring. Det er ikke første gang, Blåhøj Skoles eksistens er til diskussion, men truslen om lukning har med et aktuelt elevtal på skolen på 79 elever og kommunens pressede økonomiske situation in mente næppe nogensinde tidligere været mere overhængende.

I Blåhøj har man nedsat fire arbejdsgrupper, der henholdsvis har haft fokus på dagtilbuddet, skolen, bosætning og miljøet, og de fire arbejdsgrupper spillede ud med flere konstruktive forslag for at bevare skole og børnehave i Blåhøj.

Bl.a. blev et samarbejde mellem Kernehuset og den private puljepasningsordning Lystersminde nævnt som en mulighed, og en frivillig "mini-pedelordning" blev bragt på bane, ligesom en "studietur" til Ådum havde inspireret skolegruppen. I Ådum driver man den lokale folkeskole på vilkår, der minder meget om en friskole.

Der var umiddelbart ingen politikere, der gav udtryk for den store lyst til at lukke Blåhøj Skole, men flere påpegede de økonomiske udfordringer, ligesom det faldende elevtal blev brugt til at sætte spørgsmålstegn ved, om man på sigt kan opretholde kvaliteten i undervisningen.

Beslutningen om Blåhøj Skoles og Kernehusets skæbne træffes på førstkommende møde i Børne- og Undervisningsudvalget, hvorefter den skal godkendes af det samlede byråd.

Afslutningsvis kunne ordstyrer Sten Tøttrup og beboerforeningens formand, Lotte Hansen, med rette takke for en god og sober debat, hvor der blev lyttet på begge sider. 

Læs hele reportagen fra dialogmødet i Blåhøj hallen i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul