Give Steel runder milepæl

Give Steel

For første gang nogensinde rundede Give Steels omsætning sidste år en halv milliard kroner. Indtjeningen hos stålspærproducenten med hovedsæde i Brande er til gengæld faldet.

- Vi har ikke genereret det overskud, vi havde budgetteret med inden Coronaen slog ned, men heldigvis er byggebranchen generelt kommet godt igennem, og vi føler os privilegeret, fortæller Give Steels ejer og adm. direktør, Torben Larsen, der betragter en omsætning på over en halv milliard som acceptabelt set i lyset af de påvirkninger fra Covid-19, der har resulteret i et uroligt og stærkt konkurrencepræget marked med udsving på stålpriserne.

- Da Coronaen slog ned, holdt vi vejret, men holdt fokus på driften. Vi var forberedt på det værste, men har nu lukket regnskabsåret med en omsætningsrekord og en tilfredsstillende bundlinje trods pandemien, som har resulteret i et ekstremt prispresset marked. Vi har set hele byggepladser lukke ned, men stadig opretholdt eksporten på trods af vanskelige adgangsforhold i Europa. Pandemien har selvfølgelig forstyrret den daglige drift og kostet penge. Men vi har fra dag 1 valgt ikke at tale om krise. I stedet har vi, med fokus og fortsat udvikling, navigeret os rimelig stabilt igennem, uden Coronaen har fået lov at fylde så meget hos os, uddyber Torben Larsen.

De tørre tal viser, at virksomhedens omsætning er vokset med 3,8 % til 506,7 mio. kr., mens overskuddet før skat er faldet med næsten en tredjedel (32,2 %) fra rekordhøje 24,9 mio. kr. i 2019 til 16,9 mio. i 2020.

En ekstraordinær udbyttebetaling på 24,7 mio. kr. i 2020 betyder sammen med den foreslåede ordinære udbyttebetaling for regnskabsåret på 7 mio. kr., at virksomhedens egenkapital på trods af overskuddet er faldet fra 81,3 mio. kr. ved årets start til 68,3 mio. ved det seneste årsskifte. Det svarer til en soliditetsgrad på 24 % mod 31 % et år tidligere.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte er i årets løb vokset fra 285 i 2019 til 311 i 2020.

Give Steel er i 2020 fortsat med at øge virksomhedens sociale ansvar og har aktuelt 59 CSR-relaterede ansættelser. I december 2020 udgav Give Steel desuden sin første EPD-miljøvaredeklaration. Dermed kan virksomheden dokumentere stålkonstruktionernes klimaaftryk med verificerede CO2-tal, og kompositbjælken GSY Beamâ kan nu leveres i en version, der udelukkende er produceret af genbrugsstål.

Endelig er der i løbet af året investeret i flere miljø- og energibesparende foranstaltninger, der reducerer CO2-aftrykket, og Give Steel regner med at fortsætte investeringerne i robotteknologi i fremtiden.

For 2021 forventer Give Steel et fortsat højt aktivitetsniveau, ikke mindst i kraft af ordren til Femern-forbindelsen, der er koncernens største til dato.

Eksportraten forventes at stige som et resultat af øget konkurrencekraft med den nu tilgængelige klimadokumentation i takt med en øget tendens til bæredygtigt byggeri, og virksomhedens sociale bundlinje vil i 2021 blive yderligere styrket med en forventet vækst på mindst 10 lærlinge.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020