Fra en bekymret familiefar og spejderleder

Jeg er en bekymret familiefar, spejder- og klubleder, som gruer for konsekvenserne for egen familie og fritidsaktiviteter i Blåhøj ved lukning af Blåhøj Skole.

Jeg har været spejderleder for Royal Rangers i Blåhøj i 23 år og klubleder i Blåhøjklubben de sidste 12 år. Vi har som foreninger et rigtig godt samarbejde med skolen om blandt andet affaldsindsamling, aktivitetsdage o.a. Blåhøj klubben er en fritidsklub for alle børn, der går i 3. eller større klasser. Royal Rangers-spejderne har gennem årene været 35- 75 børn i løbet af en sæson og er pt. 45 børn og 11 ledere. Blåhøjklubben har ugentligt mellem 20 og 30 børn og 5 frivillige ledere. Én af mine bekymringer ved en lukning af Blåhøj Skole er, at vi i lokalforeningerne med største sandsynlighed vil mærke et markant fald af antal børn ved vores fritidsaktiviteter.

Min erfaring siger, at de fleste børn vælger de fritidsaktiviteter, deres venner går til. Jeg har selv to drenge, som startede i 7. klasse på Præstelundsskolen i Brande. De valgte efterfølgende at starte til fritidsaktiviteter på ungdomsskolen i Brande, da det var dér, størstedelen af deres klassekammerater boede og deltog i fritidsaktiviteter. I Blåhøjklubben oplever vi også et fald på ca. 1/3-del af børnene, når ungdomsskolen åbner dørene op hver sæson. Ikke at det på nogen måde skal forstås som en kritik af ungdomsskolen, men det tegner et vigtigt billede i forhold til at have et grundlag for at vurdere, hvad der kan komme til at ske, hvis alle børn i Blåhøj, skal gå i skole i Brande eller andre byer. Det vil med største sandsynlighed resultere i, at lokalforeningernes fritidsaktiviteter i Blåhøj i sidste ende vil stå uden medlemmer og være nødt til at lukke aktiviteterne. Konsekvensen af en lukket skole og færre eller ingen aktivitetstilbud vil selvfølgelig være, at det vil være mindre attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Blåhøj, ligesom det vil blive en by med mindre lokalkulturelle arrangementer og ”liv”.

Som familie er vi også bekymret, da det vil have direkte konsekvenser for vores økonomiske situation, da vi begge er lokalansat. Jeg er ansat til at lede henholdsvis spejderarbejdet og Blåhøj klubben, og lukning af aktiviteterne vil betyde, at jeg ingen indkomst vil have derfra. Min kone er den eneste kommunale dagplejer i Blåhøj, og vi kan frygte, at lukning af skolen og de dertilhørende konsekvenser med færre tilflyttende børnefamilier, manglende aktivitetstilbud osv. vil resultere i, at der på et tidspunkt slet ikke er småbørn nok i Blåhøj, til hun kan beholde sit arbejde.

Afslutningsvis vil jeg gerne pointere, at jeg ikke er sortseende af natur, nærmest tværtimod! Disse kendsgerninger, jeg fremhæver i mit brev, er evidensbaseret på baggrund af mine 12 år som klubleder i Blåhøjklubben. Og vi skal ikke længere væk end Karstoft for at finde et forudgående eksempel på, hvordan det i løbet af få år kan få store konsekvenser for lokalsamfundet, at en lokalskole lukker.

 

Ruben Axell

Birkehegnet 15

Blåhøj

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019