Fortæl mig om de bedre alternativer?

Simon Vanggaard Nielsen

Af 1. viceborgmester Simon Vanggaard, Dansk Folkeparti.

Et enigt byråd har nu skrevet under på et budgetforlig for 2019. Et budgetforlig med de største besparelser, jeg har været med til. Besparelser der vil forringe servicen for vores borgere, på alle vores velfærdsområder.

Det er ikke besparelser vi sætter i værk for at genere nogen, skabe penge til overdådig erhvervsservice eller store prestigeprojekter. Det er besparelser vi sætter i værk, fordi at vi ellers indenfor 2-3 år, ville have tømt kassen og være sat under administration. Kommunen ville derefter skulle ledes af et embedsværk, fra et ministerium, i stedet for folkevalgte lokalpolitikere. Det er ikke ønskeligt for nogen, for de ville sådan set kunne være ligeglade med vælgerne, og kun forholde sig til økonomi. Det er altså en bunden opgave, at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Så kan man godt undre sig over at borgere i Danmark ikke har de samme velfærdsmuligheder, om du bor i Gentofte eller Ikast-Brande, men det er ikke en omfordeling, vi kan ændre på i vores budgetlægning.

Jeg har siden budgetforligets offentliggørelse hørt beklagelser fra børne, ældre, handicap, turisme, arbejdsmarked og kulturområdet. Derudover er der stadig folk, der er utilfredse med huller i veje og byggesagsbehandling m.m. Hvis ikke vi kunne spare på nogle af de benævnte områder, så er der bare ikke noget vi kan spare på. Det vil i bogstaveligste forstand være en falliterklæring.

I har valgt 23 byrådsmedlemmer fra røde, blå, grønne, gule og lilla partier. 12 af dem har i skiftet ud fra forrige valg. Samtlige partier og politikere er enige om at løse den samme opgave. På bedst mulig vis. Politik er meget mere nuanceret og balanceret, end det man kan læse i en avisoverskrift, eller på Facebook. Der findes ikke simple løsninger, på svære problemer. Alle valg har konsekvenser, og det er balanceringen af de konsekvenser, vi er valgt til at tage vare på. I er meget velkomne til at komme med kritik, til at demonstrere eller til at vælge et helt nyt byråd ved næste valg. Det ændrer bare ikke på kompleksiteten i den opgave, at lede en kommune med 41.000 indbyggere, og 3.000 ansatte. Særligt når udgifter og indtægter ikke hænger sammen. Skulle i have nogle alternative løsninger, på at få økonomien til at hænge bedre sammen, eller få mere kvalitet for pengene, så er min mail og telefon altid åben. Jeg ændrer dog ikke mine holdninger, ud fra hvad jeg læser af kritik på Facebook. 

Kommentarer

Simon, jeg har stor respekt for at i fører en ansvarlig økonomisk politik, og jeg har også stor forståelse for, at en ny borgmester gerne vil have hele byrådet med i et forlig. Det der går galt i budgettet for 2019 er kulturområdet, hvor I skærer småbeløb væk (taekwondoklubben kr. 40.000 som eksempel - Hans er utrolig god til at samle unge mennesker op, der måske ikke lige vil spille fodbold eller håndbold, som mange gør i Brande). Disse små besparelser på måske under 2 mio. kr. er beløb, som kommunen får utroligt meget for, og det er også vores ansigt udadtil. MIN PÅSTAND VIL VÆRE, AT JERES BESPARELSER PÅ KULTUROMRÅDET SVARER TIL, AT EN VIRKSOMHED NEDLÆGGER SALGSAFDELINGEN HELT ELLER DELVIST. Med de store usikkerheder, der er i et budget på 2,4 mia. kr., kunne byrådet ved små rokeringer have undgået dette - men det var der åbenbart nogle i byrådet, der ønskede. Hvad skulle man have gjort - spørger du om - kommunen bliver nødt til at se på antallet af institutioner i kommunen - og der mener jeg, at intet må være helligt, og hvis jeg skulle give nogle bud, kunne det være nedlæggelse af de små skoler i Blåhøj og Isenvad, idet det må være bedre med kvalitet i undervisningen end antallet af skoler. Det kan også være, at man bliver nødt til at koncentrere plejehjemmene omkring de to største byer, hvilket formentlig også vil give besparelser. Lønbudgettet generelt bør gennemgås - teknologi kan give besparelser. God arbejdslyst!

Hej Peder 

Det er fint du prøver at finde alternative forslag til de nødvendige besparelser kommunen har foran sig.

Kan du oplyse hvad den konkrete besparelse bliver ved feks. at lukke Blåhøj skole som du foreslår.

Du skal huske at medregne kommunens udgifter til evt. en nabo kommune hvis x-antal elever vælger at benytte en skole uden for kommunen samt ekstra buskørsel til de elever som fortsat ønsker at benytte en kommunal skole her i kommunen.

I forslaget til besparelser er der ikke indregnet nye udgifter som vil komme ved en evt. lukning af skolen.

Den evt. lille besparelse som måske kan findes ved at lukke skolen, vil være dræbende for lokalsamfundet og byens videre positive udvikling.

Her får kommunen meget for sine penge som også er med til at sælge området og holde liv i byen, hallen, mm

PEDER HOLT HAR VIST FÅET NOGET GALT I HALSEN, man nedlægger da ikke små samfund, læs skoler, bare fordi skoler er "bedre" som "store", det er de små samfund i kommunen, der skaber helheden!

Mir forslag ville være at gå hele administrationen efter i sømmene, fik vi noget for de ledelses mæssige ændringer, som kom efter Anders F. Rasmussen reformer i nullerne? Eller gav det blot administration for beskæftigelsens skyld?

Enhver virksomhed må kigges efter i sømmene, når der skal spares, husk at dette også gælder det offentlige!

Man kunne jo have sparet noget, ved at finde en anden pladcering af en ny skole i Brande. Og nedrive bygninger som nyligt har gennemgået diverse renoveringer, flytter arbejdspladser, tandpleje osv., giver for mig ingen mening. Alt på baggrund af en pladcering, som rigtig mange ikke kan se fornuften i, og deraf unødvendige udgifter. Omgør nu beslutningen om den skole, til et sted hvor det ikke har så store økonomiske ekstraudgifter, og konsekvenser for dem der arbejder i de nuværende lokaler. Og ikke mindst brugerne af dem. Eller har man ikke modet til at omgøre en vedtaget beslutnung?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019