Formanden havde telefonen tændt

Da Preben Christensen, BrandeCity aflagde beretning for året der var gået, havde han telefonen liggende ved sin side: Det er hvis borgmesteren ringer, lød det!

Af Villy Guldbrand Jensen

Forklaringen fik de ca. 90 fremmødte til foreningens generalforsamling hos Axel Månsson A/S i Grarup.

- Medens vi er forsamlet her, holder byrådet møde i Ikast, forklarede formanden, og her er der et punkt på dagsordenen som vi er meget spændte på.

Bent Jensen fra firmaet Bents Tæpper og Gulvbelægning på Revlingevej i Brande, har tilbudt at købe Pakhuset og derefter give BrandeCity fuld råderet over bygningen, fortalte Preben Christensen til de mange fremmødte.

Samtidig har 11 foreninger – BrandeRocker, ÆldreSagen, Røde Kors, Teaterkompagniet, Rotary, Jan Østergårds Amatørmusikere, Natteravnene, Lions, Herreværelset, Brande City og Brande Antenneforening tilkendegivet at de vil bruge Pakhuset.

Derfor venter vi spændt på om vi får Pakhuset, og borgmester Ib Lauritsen har lovet at ringe til mig når byrådsmødet er slut, lød det fra Preben Christensen, der i mellemtiden fortsatte med sin beretning for året 23 – der for foreningen havde været et særdeles aktivt år.

Ferie For Alle

Preben Christensen kom ind på foreningens deltagelse på Ferie For Alle, der efter hans mening havde været en kæmpe succes.

- Jeg er dybt imponeret over at så mange personer med så kort varsel gik i gang med at forberede deltagelsen i messen, og at så mange meldte sig til at være til stede de 3 dage messen varede.

Det sender et signal om opbakning og sammenhold i Brande. Vi vil noget med vores by, lød det fra Preben Christensen.

Formanden var selv til stede under messen og fik en masse snak – så meget at stemmen var næsten væk søndag aften.

Gennembruddet fik også et par ord med på vejen – det blev senere uddybet af Kent Lykke.

BrandeCity har også forsøgt at få biblioteket flyttet fra Artium til de lokaler som Nordea har forladt på Storegade i Brande.

- Vi har haft et møde med borgmester Ib Lauritsen og fået den nedslående melding at det ikke kan komme på tale. Der er ikke opbakning i byrådet, lød det fra borgmester Ib Lauritsen, fortalte Preben Christen, der ikke lagde skjul på at han var dybt skuffet over kommunen.

 

Delte penge ud

BrandeCity har også været i gavehumør. Foreningen har besluttet at give 50.000 kroner til StreetArt og 90.000 kroner til Brade Marked.

- Og så er vi ved at forberede os til Brandes 850 års jubilæum i 2025, lød det fra formanden, der havde noteret sig at kommune har en pulje på 450.000 kroner til større event.

Den mente Preben Christensen at der stod Brande på en stor del af i 2025.

Trafiksikkerheden på Hyvildvej fik også et par ord med på vejen. Der lød en appel til politikerne om at komme i gang med trafiksikringen af vejen – pengene er jo bevilget, lød det fra formanden.

Der var også rettet en henvendelse til ejerne af Storegade 9 – den tidligere Meny butik.

- Vi har bedt om et møde, hvor vi gerne vil se om vi kan finde en løsning, så der igen kan komme liv i den smukke bygning.

Preben Christensen takkede for et spændende år og for den store opbakning der er til foreningen og Brande.

- Alene i år er der lokalt givet 34,3 millioner kroner i støtte til Gennembruddet, og Bent Jensen har givet tilsagn om en halv million til købet af Pakhuset.

Og så kiggede han ned på sin telefon!

Der var kommet en SMS fra borgmesteren.

Desværre ikke med det svar han havde håbet.

Der var kommet flere – og højere bud på Pakhuset – men en splittet byråd var blevet enige om at buddet skulle gå om, og at man inden da skulle konkretisere hvad det var man ønskede at bygningen skulle anvendes til fremadrettet.

 

Lille underskud

BrandeCitys kasserer Jørgen Lauridsen gennemgik regnskabet der viste et lille underskud på 47.700 kroner. Det skal dog nævnes at man også i samme regnskabsperiode havde afskrevet et tab på 41.000 kroner.

Egen kapitalen er stadig godt en million kroner.

 

Læs mere i Brande Bladet i næste uge - blandt andet udvalgsformændenes indlæg samt debatten senere på aftenen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul